Anunț: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA DÂNGENI, COMUNA DÂNGENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

0 1.340
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA DÂNGENI, COMUNA DÂNGENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” Numar de referinta:3373535/2022/3

II.1.2) Cod CPV principal:

45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Executarea

II.1.4) Descriere succinta:

Obiectul contractului este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA DÂNGENI, COMUNA DÂNGENI, JUDEȚUL BOTOȘANI ” Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție – REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA DÂNGENI, COMUNA DÂNGENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, sunt următoarele: Funcțiunea Cămin cultural Regim de înălțime Parter S teren=800 mp Indicatori existenți • Sc cămin = 353.00 mp; • Scd cămin = 353,00 mp; • Scd construcție provizorie= 38,72 mp • Scd construcției provizorie= 38,72 mp • P.O.T. = 49.00 %; • C.U.T. = 0.4; • Înălțime maxima= 8.63 m Indicatori propuși • Sc cămin = 353.00 mp; • Scd cămin = 353,00 mp; • P.O.T. = 44.02 %; • C.U.T. = 0.49; • Înălțime maxima= 8.63 m – categoria de importanță a construcțiilor: categoria „C” normala (conform Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HGR nr. 766/1997, Legea nr.10/1995 cu modificările si completările ulterioare, Metodologie pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobată cu ordin M.L.P.A.T.) – clasa de importanță „III” (conform Pl00-1 / 2013 si STAS 10100/0-75) – din punct de vedere P.S.I. – conform Normativ P 118/99, clădirea se încadrează în gradul II rezistență la foc În vederea realizării lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a clădirii sunt necesare următoarele intervenții: a) Se va desface șarpanta existentă, inclusiv învelitoarea; b) Refacerea locală a zonelor fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectări cu mortar fluid de ciment; c) Acolo unde se observă după decaparea tencuielilor dislocări sau crăpături cu deschideri mai mari de 1 cm ale zidăriei, se va desface local zidăria afectată și se va reţese; d) Se va realiza un sistem termoizolant anvelopant al clădirii conform măsurilor din audit; – e) Se vor efectua reparații la nivelul instalațiilor existente, sau înlocuirea acestora după caz; f) Înlocuirea locală a tâmplăriilor (dacă este cazul) și refacerea finisajelor conform propunerilor din arhitectură; g) Se va reface șarpanta din lemn ecarisat și învelitoarea acesteia; toate elementele componente din structura șarpantei se vor proteja împotriva focului și a agenților biologici xilofagi h) Sistemul de preluare și evacuare a apelor pluviale jgheaburile și burlanele) se vor confecționa din același material ca învelitoarea, și vor fi conectate la o rețea colectoare sub trotuare; i) Realizarea trotuarelor și a sistematizării verticale perimetrale clădirii se va realiza conform propunerilor arhitecturale Note: *) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor” **) Durata contractului este de maxim 9 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. ***) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ****) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:981294.33 Moneda: RON
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata