VEZ condițiile în care sunt oferite despăgubiri agricultorilor afectați de secetă

0 217

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 224/126/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrul afacerilor interne nr. 97/63/2020.

Astfel, a fost introdus, la articolul 2, alineatul (3), o nouă literă cu cuprinsul: ”culturi agricole- înseamnă culturi agricole anuale, lucernă, trifoi, plantații pomicole, plantații viticole, hamei”

De asemenea, la articolul (15), alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafețele destinate producției vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 1 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole”

Totodată, la articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51) cu următorul cuprins: ”procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 1 iunie inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole și se comună comitetului local pentru situații de urgență”.

La articolul 18, alineatul (9) se modifică cu următorul cuprins: ”Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 30 septembrie inclusiv pentru celelalte culturi agricole și se comunică instituției prefectului, consiliului județean și Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata