parlamentare sus
achitei top

Varujan Vosganian, ALDE : Evoluția legislației privind regimul concesiunilor pentru activitățile de explorare și exploatare a gazelor naturale 

0 294

Pentru o corectă informare a opiniei publice, prezentăm în cele ce urmează evoluția legislației privind regimul concesiunilor pentru activitățile de explorare și exploatare a gazelor naturale în perioada 1990 – 2018:

psd parl jos

1. Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

Potrivit prevederilor acestei legi, contractele de concesiune trebuiau să includă prețul concesiunii și o redevență stabilită ca o cotă procentuală din producția brută, negociată între părți și consemnată în contractul de concesiune.

Legea nu indica în mod expres cotele procentuale și obligațiile părților, ele urmând a fi prevăzute în contractele de concesiune.

2. Legea petrolului nr. 134/1995

Potrivit prevederilor acestei legi, statul român percepea o taxă de exploatare de 3% din valoarea producției brute la care se adăuga o redevență stabilită ca o cotă procentuală din producția brută, negociată între părți și consemnată în contractul de concesiune.

Ca și la Legea 15/1990, legea nu prevedea în mod expres cotele procentuale și obligațiile părților, ele urmând a fi prevăzute în contractele de concesiune.

3. OUG nr. 47/2002 de completare a Legii petrolului nr. 134/1995

Potrivit prevederilor acestei legi, statul român percepea o redevență constând dintr-o cotă procentuală din valoarea producției brute extrase pentru operațiunile de exploatare a gazelor naturale.

Față de legea anterioară se renunța la taxa de exploatare. Cotele procentuale se stabileau prin lege, într-un procent de 3,5 – 13%, funcție de mărimea zăcământului și a volumului de gaze naturale extrase din acesta. Redevența era cu atât mai mare cu cât volumul de gaze naturale era extras.

4. Legea petrolului nr. 238/2004

Legea, dată în aprobarea OUG nr. 47/2002, lasă neschimbat regimul fiscal al operațiunilor de exploatare a gazelor naturale.

5. OUG. nr. 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor natural

OUG nr. 7/2013 nu modifică regimul redevențelor, dar, în urma liberalizării prețului gazelor naturale, adaugă un impozit pe venitul suplimentar rezultat în urma creșterii prețurilor la gaze care aduce, firește, profituri suplimentare considerabile.

În consecință, OUG nr. 7/2013 stabilește un impozit pe venitul suplimentar de 60% cu posibilitatea deducerii din venitul suplimentar a redevențelor și a investițiilor, prevăzând că limita maximă a deducerilor pentru investiții nu poate depăși 30% din veniturile suplimentare.

6. Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

Acest proiect se află în dezbatere parlamentară. Propunerile nu vizează modificarea redevențelor, ci se axează pe nivelul impozitului pe venitul suplimentar, la care, spre deosebire de OUG nr.7/2013, se propun mai multe praguri procentuale, funcție de prețul de vânzare al gazului. Se ia în dezbatere, de asemenea, și limita maximă a deducerilor. Motivația este aceea că pentru explorările și exploatările maritime costurile de explorare și exploatare sunt relativ mai mari decât pentru cele terestre.

Comunicat de presă ALDE Botosani

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata