locale psd
locale sus

Ultimele zile pentru inscrierile in programul de burse „Prof. dr. Constantin Manolache”

0 641

Mai sunt 7 zile pana la termenul limita de depunere a dosarelor in programul bursier “Prof. dr. Constantin Manolache”, sustinut de ROTARY CLUB BOTOSANI

Clubul Rotary Botosani continua proiectul “Ajuta un copil sa invete” acordand si pentru anul scolar 2017-2018 un numar de trei burse scolare “PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE“ pentru sprijinirea elevilor cu performante, termenul de depunere al dosarelor fiind 16 octombrie 2017. Valoarea unei burse este de 6.000,00 lei/an si se va acorda conform Regulamentului, in baza unui concurs de dosare, urmărind identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în ideea creării unei premise în lansarea acestora spre studii superioare.

Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA SCOLARA ROTARY orice elev care urmeaza cursurile la invatamantul de zi in unitatile de invatamant din Municipiul Botosani si care:
– este elev în intr-o unitate de invatamant liceeal din Municipiul Botosani si are domiciliul în judetul Botosani,
– s-a remarcat la olimpiada/concurs – faza nationala si s-a clasat in primele 20 de locuri.
– are media generala a anului de studiu anterior peste 9,00.
– veniturile familiei sa nu depaseasca 3000 lei (valoare neta ce se va dovedi prin documente).
– nu beneficiaza de alte burse cu surse din mediul privat.

Perioada de primire a dosarelor de candidatura este 1 septembrie – 16 octombrie 2017, la secretariatul partenerului in cadrul acestui proiect, Inspectoratului Scolar Judetean Botosani, str. Nicolae Iorga nr. 28, in atentia Clubului Rotary Botosani.
Atribuirea burselor de studiu se va face in urma unui proces de evaluare a candidatilor inscrisi, lista bursierilor castigatori urmand a fi publicata la finalul lunii octombrie 2017.
Regulamentul programului, criteriile de eligibilitate si continutul dosarului de candidatura pot fi accesate pe pagina de facebook a clubului, la

https://www.facebook.com/events/129842804337636

www.rotarybotosani.ro office@rotarybotosani.ro www.facebook.com/RotaryBotosani

Bursele poarta numele distinsului nostru coleg, profesor doctor Constantin Manolache, personalitate cu o cariera didactica deosebita, dascal ce a initiat in tainele cartilor generatii si generatii de elevi. In memoria sa, Rotary Club Botosani a hotarat ca bursele de studiu, care vor fi acordate incepand cu anul scolar 2014-2015, sa-i poarte numele, in semn de pretuire, de respect dar si ca model de urmat pentru generatiile urmatoare.

Clubul Rotary – Botoșani, organizatie non-guvernamentala si non-profit, grup de voluntari din comunitatea locală, lideri și conducători din diverse firme private sau publice, profesioniști de elita in domeniul lor de activitate, are ca principiu / obiectiv sustinerea performantei si a excelentei, prin implicarea in proiecte sociale, culturale, sportive si educationale, sub sloganul “A servi mai presus de sine insusi”.

REGULAMENT BURSĂ ȘCOLARĂ
” AJUTA UN COPIL SA INVETE- PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE”
I. PREVEDERI GENERALE
Art. 1 – Bursele scolare acordate în baza prezentului Regulament urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în ideea creării unei premise în lansarea acestora spre studii superioare.
Art.2. BURSA SCOLARA ROTARY CLUB BOTOSANI se adreseaza exclusiv elevilor, cetateni romani.
Art. 3.Pentru BURSA SCOLARA ROTARY CLUB BOTOSANI se pot inscrie elevii care indeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament.
Art. 4. Clubul Rotary Botosani va acorda anual cel putin doua BURSE SCOLARE pentru elevi al unei institutii de invatamant din Municipiul Botosani. Oportunitatea suplimentarii numarului de burse sau a valorii acesteia se va analiza de catre Club Rotary Botosani , la inceputul fiecarui an calendaristic, conform posibilităţilor si bugetului sau.
Art.5. Baza materialã a burselor scolare o constituie sumele alocate prin intermediul Proiectului “Ajuta un copil sa invete- PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE”, proiect aprobat pentru fiecare an în cadrul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Clubului Rotary Botosani.
Art.6. BURSA SCOLARA ROTARY CLUB BOTOSANI se acorda prin concurs, in conformitate cu prevederile Legii nr. 376 din 28.09.2004 privind bursele private, in baza unui contract semnat intre BENEFICIARUL bursei si Clubul Rotary Botosani.
Art.7. BENEFICIARUL, în timpul studiilor sustinute prin prezenta bursa, are obligaţia sa aiba o prezenta de minim 90 % la cursurile scolare . In caz contrar, Clubul Rotary Botosani este indreptatit sa intrerupa finanţărea BENEFICIARULUI.
Art.9. Valoarea efectiva a bursei se va situa la un nivel de 6.000 LEI/An si va fi platită in 10 transe egale pe parcursul anului scolar, prin transfer bancar in contul BENEFICIARULUI.
Art.10. BENEFICIARUL bursei are obligatia ca in termen de 30 de zile de la momentul anuntului public privind acordarea BURSEI SCOLARE sa comunice in scris catre Clubul Rotary Botosani, denumirea bancii, sucursala si numarul contului pentru transferul sumei acordate.

 

II. CRITERII DE ACORDARE A BURSEI SCOLARE ROTARY
Art.11. Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA SCOLARA ROTARY orice elev care urmeaza cursurile la invatamantul de zi in unitatile de invatamant din Municipiul Botosani si care:
– este elev intr-o unitate de invatamant liceal din Municipiul Botosani si are domiciliul în judetul Botosani,
– s-a remarcat la olimpiada/concurs – faza nationala si s-a clasat in primele 20 de locuri .
– are media generala a anului de studiu anterior peste 9,00.
– veniturile familiei sa nu depaseasca 3000 lei (valoare neta ce se va dovedi prin documente).
– nu beneficiaza de alte burse cu surse din mediul privat
Art.12. – Nu vor constitui criterii de acordare a bursei: sexul, religia, rasa, apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu activitate conforma cu legislatia romana.
Art.13. Pentru inscrierea in concurs aplicanţii au respectat integral metodologia acordarii bursei si indeplinesc simultan urmatoarele criterii de departajare:
• a obtinut rezultate deosebite, demonstrabile prin rezultate, participari la olimpiadei/ concursuri – faza nationala si s-a clasat in primele 20 de locuri, are media generala pe anul de studii anterior peste 9.00 .
III. METODOLOGIA ACORDARII BURSEI
Art. 16 – Inscrierea in concurs
Pentru participarea candidatilor la concursul privind acordarea BURSEI SCOLARE ROTARY este necesara inscrierea acestora. Aceasta se realizeaza prin transmiterea unui set de documente in intervalul 1 septembrie – 16 octombrie al fiecarui an catre secretariatul Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, str. Nicolae Iorga nr. 28.
Perioada de inscriere poate fi prelungita de catre Comisia de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani.
Toate candidaturile primite vor fi puse la dispozitia exclusiva a membrilor Comisiei de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani dupa incheierea perioadei de inscriere.
Art.17. – Continutul setului de documente
• Curriculum Vitae in format european, care sa precizeze in mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formarii acestuia,situatia materiala precum si activitatile si rezultatele semnificative (premii obtinute, situatia scolara, materiale publicate, stagii de pregatire, burse anterioare etc.)
• Copie de pe actul de identitate/certificatul de nastere ;
• Copia diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului si prezentarea acestora în original pentru conformitate;
• Dovadă care sa ateste veniturile familiei din care provine aplicantul,
• Scrisori de recomandare de la cadre didactice care il cunosc (minim 2)
• Declaratie apartinator pe proprie raspundere(elevul nu beneficiaza de alte burse cu surse din mediul privat).
Art. 18 – Evaluarea candidatilor
Evaluarea candidatilor in privinta acordarii BURSEI SCOLARE ROTARY BOTOSANI se va face de catre Comisia de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani,  compusa din 5 membri, de regulă :
• presedintele Clubului Rotary Botosani,
• past presedintele Clubului Rotary Botosani
• future presedintele Clubului Rotary Botosani
• secretarul Clubului Rotary Botosani
• managerul de proiecte al Clubului Rotary Botosani
sau reprezentanţi ai acestora, desemnati de Colegiul Director al Clubului Rotary în cazul imposibilităţii participării unuia dintre membri.
Comisia va efectua evaluarea in functie de criteriile enuntate la Capitolul II, pe parcursul a două etape:
1. Etapa preliminara – in care se va analiza eligibilitatea fiecarei candidaturi in parte de catre Comisia de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani.
2. Etapa finala – prezentarea de catre Comisia de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani in sedinta de club documentul final care va reflecta activitatea Comisiei pe parcursul intregului proces de evaluare a eligibilitatii aplicantilor .
Clubul Rotary Botosani va valida Lista finala cu aplicanti.
Castigatorii Bursei vor fi desemnati prin vot direct al membrilor Rotary Club Botosani.
Anuntarea publica a rezultatelor se va face prin publicarea pe site-ul clubului , presa locala si in Sedinta de deschidere a anului scolar .
Aplicantii nu pot contesta decizia Comisiei de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani .

Art. 19. Acordarea bursei
Castigatorii Bursei vor fi anuntati prin mail sau telefon in termen de 3 zile de la desemnarea lor.
Anuntarea publica a rezultatelor se va face prin publicarea pe site-ul clubului , presa locala si in Sedinta de deschidere a anului scolar .

 

IV. PREVEDERI FINALE
Art.20. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile din actele normative care reglementeaza acordarea burselor sau se modifică după aceeasi procedură aplicată la intrarea lui initială în vigoare.
Art.21. – Prezentarea de documente false, in scopul obtinerii prezentei burse, atrage dupa sine sanctiuni conform legislaţiei în vigoare, precum si restituirea imediata a sumelor primite din partea Clubului Rotary Botosani.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata