Tarifele pentru parcari si ridicari de masini – VEZI noul regulament privind circulatia rutiera in Botosani

0 489

Proiectul de hotărâre privind noul regulament ce vizează activitatea de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staţionate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani a fost făcut public.  De toate aceste activității se va ocupa societatea Etrans, subordonată Consiliului Local.

Aglomeraţia şi ambuteiajele care se creează la momentele de vârf ale traficului urban, alături de mulţi alţi factori deterrninanti ai acestui fapt, sunt generate şi de către parcarea neregulamentară a autovehiculelor. Situaţia actuală a locurilor de parcare în municipiul Botoşani se prezintă astfel:
Parcări cu plată -14 parcări
Parcări amenajate în afara şi/pe carosabil-aproximativ 380
Traficul în municipiul Botoşani este foarte aglomerat în interiorul inelului format de Calea Naţională ~ Sucevei -Ocolitor Pacea -Viilor -P. Rareş .. Calea Naţională. in zonele central şi cele din apropierea şcolilor şi pieţelor.
Intervalele orare la care traficul atinge cote maxime sunt:
-7:00 -10:00;
-12:00-14.00
-16:00 -18.00

Având în vedere datele preluate din actele normative pe speta în discuţie ale altor localităţi, precum şi
datele din anii anteriori, s-au stabilit următoarele cuaruumuri:
-tarif ridicare autovehicul -250 lei/vehicul
-tarif transport autovehicul ridicat -250 lei/vehicul
-tarif depozitare -35 lei pe zi şi autovehicul
-tarif loc parcare -1,5 lei/loc şi oră
-tarifblocare/deblocare -30 lei/vehicul
-tarif în cazul în care proprietarul ajunge la fata locului şi operaţiunea de ridicare nu mai este necesară 250
lei/vehicul (autornacaraua s-a deplasat până la faţa locului)

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute de prezenta hotărâre se
face de către

-agenţi din cadrul Poliţiei Locale Botoşani;

-agenţi din cadrul Serviciului/Biroului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ Botoşani;

Constatarea contravenţiilor se poate face şi în lipsa contravenientului. dacă săvârşirea faptei este susţinută cu martori.
(3)
Contravenientul poate achita pe loc sau În termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul arnenzii prevăzute în prezentul regulament. agentul constatator făcând mentiune expresă despre această posibilitate în procesul-verbal.
(4)
Cuantumul contravenţiilor prevăzute in prezenta hotărâre pot fi modificate anual, prin hotărâre de Consiliu Local, În funcţie de rata inflaţiei.

Prezentele taxe, penalizări şi contravenţii se achită la Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Primăriei Municipiului Botoşani.

Taxa de utilizare a unui loc de parcare, în parcări le dotate cu parcometre este de 1,50 lei pe oră. (2). În cazul abonamentelor taxa de utilizare a unui loc de parcare are următoarele niveluri: -la lei pentru o zi de parcare -100 lei pentru o lună. Taxa de parcare se achită prin tichete de parcare eliberate de aparatele de taxare automată sau abonamente eliberate de operatorul desemnat; Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru parcări de scurtă durată (de la 30 minute la 10 ore). concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare şi unică folosinţă. Abonamentele de parcare sunt instrumente de plată pentru intervale de timp de o zi de parcare sau o luna, care se materializează prin afişarea abonamentului la vedere, pe bordul autovehiculului, sub parbriz.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei următoarele fapte: a) Parcarea În parcările publice cu parcometru, dacă posesorul nu face dovada achitării taxei de parcare, prin afişarea tichetului pe bordul autovehiculului şi după 15 minute de la expirarea perioadei de valabilitate a tichetului afişat; b) Staţionarea/parcarea în spaţiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat pentru alt autovehicul, sau cu depăşirea timpului de staţionare conferit de tichet; c) Neexpunerea de către conducătorii auto la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, pe bordul maşinii, la vedere, pe toată durata de staţionare, a tichetelor/abonamentelor de parcare/abonament gratuit, astfel încât să permită citirea acestora; d) Nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât se ocupă mai multe locuri de parcare sau
parcarea pe zonele interzise; e) Amplasarea sau montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare a accesului, sau ocuparea unui loc in parcarea cu plată cu diferite obiecte; f) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea administratorului parcărilor, a angajaţilor administraţiei publice locale sau a unităţilor care execută lucrări de marcare, modernizare, lucrări edilitare ctc., în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a repartizat o altă destinaţie publică. g) Efectuarea de activităţi publicitare sau vânzarea oricăror produse, pe suprafeţele destinate circulaţiei pietoni lor, parcări lor cu plata şi trotuarele aferente sau direct din vehicule fără acordul Primăriei municipiului Botoşani.

PROIECT CIRCULATIE

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata