Solidaritatea Sanitară respinge Anexa 10, propunând un model etic de reglementare

0 498

Luând act cu îngrijorare de înaintarea Anexei nr. 10 Comisiei de Dialog Social înainte ca negocierile asupra ei să fie finalizate și toate posibilitățile să fie utilizate, Federația „Solidaritatea Sanitară” a solicitat Ministerului Sănătății eliminarea Anexei nr. 10 la Regulamentul de sporuri și înlocuirea ei cu un set de prevederi care respectă criteriile unui model etic de reglementare.1

Așa cum am afirmat public, Federația „Solidaritatea Sanitară” este de acord aplicarea tranzitorie a principiului solidarității între categoriile salariale pentru a proteja unele categorii salariale de pierderea veniturilor, însă această susținere este condiționată de respectarea următoarelor reguli:

  • Aplicarea acestui principiu trebuie făcută abia în momentul în care nu mai există altă soluție tehnică pentru asigurarea menținerii cuantumului sporurilor de la 1 ianuarie 2018. În acest moment suntem siguri că există în continuare soluții, respectiv că nu au fost aplicate toate soluțiile legale care permit creșterea cuantumului sporurilor cu încadrarea în limita de 30%.

  • Costul solidarității trebuie să fie egal distribuit între categoriile de salariați care beneficiază de creșterea salariului de bază, respectiv creșterea salariului brut/net. În Anexa nr. 10 „taxa de solidaritate”, constituită pe baza reducerii cuantumului sporurilor față de 1 ianuarie 2018, nu este distribuită procentual în mod uniform,2 ratându-se astfel respectarea principiului solidarității.

  • Utilizarea principiului solidarității trebuie făcută respectând principiul ierarhizării sporurilor pe tipuri de locuri de muncă simetric cu ierarhia salariilor de bază.

  • Propunerile Federației „Solidarității Sanitare” includ un model care asigură, simultan, respectarea simetriei sporurilor, distribuția proporțională a „taxei de solidaritate” și încadrarea în limita de 30%, acesta fiind propus deja de noi Ministerului Sănătății ca parte integrantă a principiului solidarității.

  • Deoarece „taxa de solidaritate” este bazată pe reducerea sporurilor, neputând fi aplicată tuturor salariaților care beneficiază de creșteri ale salariului de bază, ea are un caracter discriminatoriu. De aceea, considerăm că utilizarea ei trebuie să aibă un caracter limitat și tranzitoriu, fiind necesară utilizarea tuturor mecanismelor legale pentru înlăturarea ei în cel mai scurt timp posibil.

În condițiile în care solidaritatea este utilizată deja pentru a acoperi greșelile (intenționate) de legiferare ea nu poate fi folosită și pentru a acoperi interpretările eronate ale prevederilor legale.

Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită Ministerului Sănătății să elimine Anexa nr. 10, respectiv să o înlocuiască cu prevederile tranzitorii transmise de noi, concomitent cu aplicarea următoarelor măsuri:

I. Utilizarea sumele suplimentare disponibile pentru sporuri (raportat la limita de 30%) ce corespund creșterii sumelor aferente salariilor de bază determinată de asimilarea salarială a moașelor, surorilor medicale, tehnicienilor sanitari s.a.m.d. cu asistentele medicale, fiindu-le aplicabile prevederile art. 38, alin. 3, lit. b) din Legea nr. 153/2017, respectiv creșterea salariilor de bază de la 1 martie 2018. Legea asimilează fără dubii aceste categorii profesionale cu asistentele medicale, cea mai clară dovadă constituind-o rândul 7 de la punctul 1.4, cap. I, Anexa nr. 2 din Legea 153/2017. Aplicarea acestui punct asigură eliminarea unei discriminări generate de aplicarea greșită a legii salarizării, contribuind totodată la limitarea discriminărilor generate de „taxa de solidaritate” și la respectarea simetriei sporurilor. Aplicarea acestui punct poate asigura cca. 94% din cuantumul sporurilor la care medicii și asistenții medicali aveau dreptul la 1 ianuarie 2018.

II. Crearea mecanismului prin care unitățile sanitare aflate în subordinea autorităților locale pot să utilizeze disponibilitățile suplimentare corespunzătoare calculării limite de 30% la nivel de ordonator principal de credite. Federația „Solidaritatea Sanitară” a demonstrat Ministerului Sănătății încă din data de 19.02.2018 posibilitatea legală de-a utiliza aceste disponibilități,3 solicitându-i să le preia în calculul cuantumului minim garantat al sporurilor. Aceste disponibilități suplimentare sunt efectele aplicării art. 25 din Legea nr. 153/2017, care dă posibilitatea unităților sanitare de a calcula limita de 30% la nivel de ordonator principal de credite (în acest caz autoritățile locale), în timp ce majoritatea unităților bugetare au obligația să se încadreze în această limită calculată la nivelul propriului fond de salarii. În baza acestui mecanism creat de lege, spitalele din subordinea autorităților publice locale au posibilitatea să preia „disponibilul de încadrare în limită” de la unitățile publice în care sumele aferente sporurilor sunt sub limita de 30%. Utilizarea acestui mecanism va permite spitalelor din subordinea autorităților publice locale să suplimenteze cuantumul sporurilor peste nivelul minim garantat stabilit prin Regulament, până la concurența cu nivelul la care salariații aveau dreptul la 1 ianuarie 2018.

III. Utilizarea cu prioritate a veniturilor proprii ale unităților sanitare pentru a completa diferențele de cuantumuri ale sporurilor necesare în vederea asigurării fiecărui salariat a aceluiași cuantum al sporurilor la care avea dreptul la 1 ianuarie 2018. Având în vedere faptul că Ministerul Sănătății a asumat în cadrul negocierilor atât faptul că, cuantumurile sporurilor stabilite prin măsurile tranzitorii, aplicabile pentru anul 2018, vor avea caracter minim garantat pentru salariați cât și posibilitatea unităților sanitare de a suplimenta din venituri proprii sumele necesare plății sporurilor peste nivelul minim garantat, considerăm că aceste prevederi generează atingerea obiectivului indicat.

Aplicarea cumulată a punctelor I-III poate asigura menținerea cuantumului sporurilor la care salariații aveau dreptul la 1 ianuarie 2018, restrângând atât durata, cât și nivelul de utilizare a principiului solidarității. Soluții există, fiind necesară doar dorința, voința și putința implementării lor.

Comitetul Director

2 Calcularea distribuției procentuale a „taxei de solidaritate” se face utilizând comparația dintre procentele de solidaritate specifice fiecărei categorii profesionale care beneficiază de creșterea salariului de bază de la 1 martie 2018. Procentul de solidaritate specific fiecărei categorii profesionale reprezintă expresia procentuală a raportului dintre nivelul pierderii sporului și nivelul câștigului suplimentar la salariul de bază, calculându-se cu formula PS=(cuantumul sporului neîncasat/suma cu care crește salariul de bază)/100.

„Taxa de solidaritate” reprezintă măsura în care salariații sunt solidari împotriva efectelor generate de demagogia politică a creșterilor salariale: creșterea salariilor de bază pe seama diminuării sporurilor pentru condițiile de muncă (mutare banilor dintr-un buzunar în altul, indicată de Federația „Solidaritatea Sanitară” încă din perioada elaborării legii salarizări).

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata