Sediul Primăriei Ibănești va fi reabilitat cu fonduri PNRR!

0 309

În Comuna Ibănești se muncește la foc continuu cu lucrări în execuție dar și lucrări la care se depune sau se întocmește documentația. Acesta este principiul după care se lucrează la primărie.

În toată această încleștare economică în care ne aflăm, executăm lucrări cu fonduri europene, guvernamentale sau din bugetul local, iar pentru viitor avem foarte multe lucruri frumoase de înfăptuit pentru comunitate: înființare rețea de apă și canalizare, alimentare cu gaze naturale, asfaltare, modernizare iluminat public, stații de încărcare pentru vehicule electrice, platformă cu servicii publice digitale, iar printre acestea, reabilitarea sediului Primăriei Comunei.
Investiția este realizată în baza unui proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componența 10- Fondul Local. Reabilitarea moderată a clădirii publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unității administrativ-teritoriale.
Aceasta nu a fost reabilitată termic, decât în măsură nesemnificativă de la momentul construcției(1998) și până în prezent, fiind necesare lucrări importante în această privință pentru a o aduce la standardele de eficiență energetică, standardele de securitate la incendiu și de calitate în construcții actuale.
Investiția vine în acord cu scopul și obiectivele PNRR, de îmbunătățire a eficienței energetice si sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice constau în:
– creșterea performanței energetice a clădirii pe fondul creării condițiilor necesare gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile;
– creșterea eficienței energetice și a siguranței în exploatare prin lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă și lucrări conexe privind accesibilitatea și siguranța;
– creșterea performanței energetice prin reabilitarea și modernizarea instalațiilor interioare;
-reducerea consumurilor energetice din surse neconvenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră datorită instalării de sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile, obținându-se o reducere de cel putin 30% a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efecte de seră în comparație cu emisiile ex-ante.
Rezultatul va consta în:
-reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru incălzire și prepararea apei calde;
-reducerea consumului de resurse energetice primare;
-reducerea pierderilor de energie.
Continuăm proiectele pe care ni le-am propus, proiecte de care locuitorii au nevoie și pe care dorim să le ducem la împlinire, la fel cum am promis până acum.” a declarat Romică Magopeț, primarul comunei Ibănești.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata