Recrutări la Jandarmerie pentru cei interesați de o carieră militară

0 37

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani va desfăşura, până la data de 24.05.2021, activităţi de recrutare a candidaţilor, în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2021 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

 

A. Învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență, învățământ cu frecvență

 

1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”- București – 4 locuri alocate M.A.I., astfel:

 

 4 locuri – Facultatea de Comandă și Stat Major:

– Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Logistică”.

 

2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 35 locuri alocate M.A.I., conform specialităţilor, astfel:

 

 2 locuri – Facultatea de Științe Militare:

– Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Infanterie” (2 locuri);

 15 locuri – Facultatea de Management Militar:

– Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Artilerie și rachete” (1 loc), „Geniu” (3 locuri), „Apărare CBRN” (4 locuri), „Auto” (5 locuri);

– Domeniul de licență: Inginerie și management – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Comunicații și informatică” (2 locuri).

 18 locuri – Facultatea de Științe Economice și Administrative:

– Domeniul de licență: Contabilitate – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Finanțe-contabilitate” (7 locuri);

– Domeniul de licență: Științe administrative – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Intendență” (6 locuri), „Logistică” (5 locuri);

 

3. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – 63 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

 15 locuri – Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate:

– Domeniul de licență: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Echipamente și sisteme electronice militare” (6 locuri), „Comunicații pentru apărare și securitate” (6 locuri), „Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație” (3 locuri).

 

 8 locuri – Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică:

– Domeniul de licență: Calculatoare și tehnologia informației – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională” (8 locuri);

 

 20 locuri – Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică:

– Domeniul de licență: Inginerie civilă – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Construcții și fortificații” (6 locuri), „Drumuri, poduri și infrastructuri militare” (1 loc);

– Domeniul de licență: Inginerie geodezică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice” (2 locuri);

– Domeniul de licență: Inginerie genistică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare” (1 loc);

– Domeniul de licență: Inginerie de armament, rachete și muniții – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului” (5 locuri), „Muniții, rachete, explozivi și pulberi” (1 loc), „Materiale energetice și apărare CRBN” (4 locuri);

 

 20 locuri – Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare:

– Domeniul de licență: Inginerie aerospațială – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Aeronave și motoare de aviație” (4 locuri), „Echipamente și instalații de aviație” (2 locuri);

– Domeniul de licență: Ingineria autovehiculelor – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Blindate, autovehicule și tractoare” (8 locuri); „Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule” (6 locuri).

 

4. Institutul Medico-Militar – 3 locuri alocate M.A.I.:

– Domeniul de licență: Sănătate – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Medicină-Medicină generală” Bucureşti.

 

5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” –Brașov– 18 locuri alocate M.A.I.:

 

 17 locuri – Facultatea de Management Aeronautic:

– Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Aviație-piloți (elicoptere)” (10 locuri), „Aviație nenaviganți” (1 loc), „Controlor trafic aerian” (2 locuri), „Meteorologie” (4 locuri).

 

 1 loc – Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană:

– Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Radiolocație” (1 loc);

 

6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 10 locuri alocate M.A.I.:

 

 10 locuri – Facultatea de Inginerie Marină:

– Domeniul de licență: Inginerie marină și navigație – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Navigație, hidrografie și echipamente navale” (6 locuri), „Electromecanică navală” (2 locuri);

– Domeniul de licență: Inginerie electrică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Electromecanică” (2 locuri).

 

7. Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”București – 35 locuri alocate M.A.I.:

 

 19 locuri – Facultatea de Informații:

– Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Psihologie-informații” (19 locuri;

 16 locuri – Facultatea de Studii de Intelligence:

–Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Studii de securitate și informații” (16 locuri).

 

B. Învățământ postliceal (maiștri militari) – învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 ani

 

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 21 locuri , alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

 4 locuri – Armament și instalații de lansare;

 4 locuri – Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare;

 4 locuri – Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară-CRBN;

 9 locuri– Auto.

 

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 19 locuri , alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

 4 locuri – Tehnică de comunicaţii;

 4 locuri – Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică;

 4 locuri– Operare şi mentenanţă echipamente informatice;

 4 locuri – Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică;

 3 locuri– Operare şi mentenanţă echipamente de comunicații;

 

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc – 13 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor :

 4 locuri – Aeronave și motoare de aviație,

 4 locuri – Electromecanică și automatizare de bord de aviație,

 3 locuri – Radioelectronică de bord de aviație,

 2 locuri – Radiolocație.

 

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 23 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;

 5 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;

 6 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;

 5 locuri – Motoare şi maşini navale.

 5 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

 

5. Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri de Logistică – 16 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

 10 locuri – Construcții;

 6 locuri – Intendență/Bucătari.

 

Observații: Candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henry Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, specializările: (1) echipamente și sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație, (2) aeronave și motoare de aviație și (3) echipamente și instalații de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu” București.

 

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din M.A.I. se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

 

Candidaţii pot avea opțiuni pentru o singură instituție de învățământ superior a M.Ap.N, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” și o singură unitate de învățământ postliceal a M.Ap.N – școală militară de maiștri militari și subofițeri, având în vedere data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/ graficele de admitere.

*Candidații pentru Institutul Medico-Militar întocmesc dosar distinct și participă la probele eliminatorii organizate de M.A.I. și la probele de concurs conform calendarului Institutului Medico-Militar și Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”.

Cererea-tip de înscriere (prevăzută în anexa nr. 11 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, astfel cum a fost modificată prin Dispoziția directorului general al DGMRU nr II/11297 din 01.02.2021) se descarcă de pe site-ul oficial al M.A.I. (secțiunea Carieră), se completează în mod lizibil, se semnează și se depune personal de către candidat la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, până la data de 24.05.2021, în zilele lucrătoare, în intervalul 09.00-15.00.

Activitățile prevăzute în prezentul anunț, se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectare etc).

Condițiile legale și criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații, probele sportive și baremele, alte precizări, precum și documentele necesare pentru dosarul de candidat au fost postate pe site-ul I.J.J.Botoșani – www.jandarmeriabotosani.ro, secțiunea ,,Despre instituție/Carieră/ANUNȚ privind recrutarea candidaților la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.”, precum și la avizierul inspectoratului.

Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de telefon 0231/511533 (interior 24527), iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din municipiul Botoșani, strada I.C. Brătianu, nr. 110. Persoane de contact: locotenent Lupu Cristian, plutonier Arotăriței Anișoara, sergent major Honciuc Sebastian şi plutonier major Ceică Tiberiu-Mihai.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata