parlamentare sus
achitei top

Proiectul „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor” finanțat prin fonduri europene, intră în faza de implementare

0 135

Consiliul Județean Botoșani a parcurs încă o etapă în cadrul procesului de accesare și
implementare a proiectului „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, constând în
semnarea, în data de 04.05.2020, a contractului de prestare servicii și furnizare de produse, în
vederea dezvoltării și implementării unui sistem integrat, care să permită creșterea accesului la
serviciile publice și reducerea birocrației pentru cetățeni.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 –
2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,
Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP.
Contractul, cu o durată de 12 luni, are o valoare de 2.463.300,00 lei și prevede realizarea
de servicii de retro-digitizare arhivă, servicii de implementare Platforma integrata de simplificare
a interacțiunii cu cetățenii, pentru reducerea birocrației si administrarea electronică a
documentelor, servicii de formare administratori și utilizatori, precum și achiziția de
echipamente IT și licențe.
Proiectul promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze
dezvoltarea socio-economică a județului Botoșani, prin intermediul unor servicii publice
competitive, investiții și reglementări de calitate.
„Mă declar încrezător pentru faptul că o dată cu finalizarea implementării acestui proiect
finanțat din fonduri europene, activitatea desfășurată la nivelul Consiliului Județean Botoșani va
ajunge la un nivel de debirocratizare ce va oferi servicii simplificate, prompte și de calitate
tuturor cetățenilor județului” a specificat Dorin Birta, vicepreședintele Consiliului Județean
Botoșani.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata