Proiect în comuna Hilișeu Horia : „Reducerea sărăciei prin activități integrate în comunitățile marginalizate ”

0 588

În perioada 17.04.2018 – 16.04.2021 parteneriatul format din: Primăria Comuna Hilișeu-Horia Partener 1: Școala Gimnazială Nr. 1, Hilișeu-Horia și Partener 2: Asociația zile cu soare pentru îngerași, implementează proiectul cu titlul „Reducerea sărăciei prin activități integrate în comunitățile marginalizate ”.

Obiectivul general al proiectului : măsuri integrate de ocupare, locuire, educație, formare profesională și asistență socială pentru facilitarea incluziunii sociale a membrilor comunităților marginalizate (non-roma) și combaterea sărăciei în rândul acestora.

Prin obiectivul general și cele specifice ale proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale,, proiectul urmărind reducerea sărăciei excesive în comunitățile marginalizate prin măsuri de ocupare, educație și formare profesională, asistență socială, precum și alte măsuri menite să ajute aceste categorii sociale.

 

Prin intervențiile pe care le promovează, proiectul promovează realizarea obiectivului specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate non-rome prin măsurile enumerate mai sus care vor servi în final la ridicarea nivelului de trăi în comunitățile marginalizate în care se implementează proiectul, generând un efect pozitiv pe termen lung, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului va facilita inclusiv implementarea Pachetului Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României. Obiectivul general prezentat mai sus generează un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de sărăcie generalizată.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. Ob S 1 – Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 106 elevi din comunitățile marginalizate prin programe tip școală după școală, a două șansă și prin consiliere la care vor participa și câte 1 părinte pentru fiecare elev în parte

2. Ob S 2 – Ucenicie pentru 90 tineri din comunitățile marginalizate

3. Ob S 3 – Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piață muncii a 486 membri ai grupului țintă;

4. Ob S 4 – 375 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare;

5. Ob S 5 – Crearea a 205 locuri de muncă și subvenționarea angajatorilor;

6. Ob S 6 – Sprijinirea a 21 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri

7. Ob S 7 – Dezvoltarea de servicii sociale în cadrul comunităților marginalizate din comună solicitant

8. Ob S 8 – Condiții de locuit îmbunătățite prin reabilitarea a 24 locuințe și montarea a 41 sisteme de panouri fotovoltaice în comunitățile marginalizate

 

Proiectul este implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate(non–roma), prin implementarea de măsuri integrate .

 

Valoarea totală a proiectului este de 16.736.640,96 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Capital Uman 2014 – 2020

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata