Programul „Prima împădurire”: Începe o nouă sesiune de depunere a proiectelor

0 452

În perioada 21 august – 6 octombrie 2017 se va desfăşura cea de a doua sesiune de depunere a proiectelor pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Submăsurii 8.1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. În acest sens, Ministerul Agriculturii invită potenţialii beneficiari să solicite eliberarea Notei de constatare la Centrele judeţene APIA, începând cu data publicării pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a Ghidului solicitantului aprobat.

Potenţialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 50 de milioane de euro.

Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie.

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:
– Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei
– Primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar şi tipul de teren.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata