1 martie andrei

Parteneriat între localități din Botoșani, Iași și Suceava pentru dezvoltare regională – FOTO

0 142

Introducerea teritoriului ITI ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ- DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI INTEGRATĂ ÎN ȚARA DE SUS și a celorlalte teritorii conform Legii 176/2020 în Acordul de Parteneriat al României cu Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2021-2027 și alocarea sumelor necesare pentru asistență tehnică în vederea elaborării strategiei teritoriului Țara de Sus.

Consiliul Județean Botoșani împreună cu Primăria Dorohoi, Primăria Pașcani, Primăria Târgu Frumos, Primăria Săveni, Primăria Darabani, Primăria Vorona, Primăria Mihai Eminescu, Primăria Hilișeu Horia, Primăria Dolhasca, Primăria Siret și Primăria Dumbrăveni, în urma unei ample analize a situației economico-sociale a județului Botoșani, a județelor Iași și Suceava, precum și a regiunii Nord-Est în ansamblu, cu necesitățile ei, au identificat o serie de obiective comune ce au drept scop dezvoltarea sustenabilă și integrată a acestei zone. Obiectivele propuse cuprind acțiuni pe domenii de responsabilitate multiplă (multisectoriale și multifond), drept pentru care considerăm imperios necesară continuarea demersurilor legale pentru atragerea fondurilor europene, prin Programul național pilot de descentralizare – Investiții Teritoriale Integrate. În acest sens, prin voința autorităților și prin hotărârile a 12 UAT-uri fondatoare din cele trei județe aflate în teritoriul desemnat, a fost constituită o structură asociativă încă din luna august 2020, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI INTEGRATĂ ÎN ȚARA DE SUS. Totodată s-au întreprins toate demersurile necesare în scopul obținerii recunoașterii și dezvoltării teritoriului pe care îl reprezentăm, inclusiv organizarea împreună cu Ministerul Fondurilor Europene a unei sesiuni de informare la Botoșani pe tema oportunității accesării fondurilor prin acest Programul național pilot de descentralizare – ITI.
Această parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estică a României este o zona în care istoria, cultura si tradiția completează mediul natural, deosebit de atrăgător. Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, beneficiind de o bogată tradiție istorică, culturală și spirituală, regiunea îmbină în mod armonios tradiționalul cu modernul și trecutul cu prezentul, potențialul acesteia putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului și a resurselor umane.
Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României, aceasta se situează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în raport cu nivelul de dezvoltare, fiind vulnerabilă din punct de vedere economic și afectată grav de declinul demografic reprezentat în special de exodul populației tinere apte de muncă. Astfel, produsul intern brut regional pe cap de locuitor este mult sub media națională, situație care a condus la accentuarea disparităților de dezvoltare față de celelalte regiuni, situația economică și socială a continuat să se agraveze odată cu intrarea în perioada de criză economică și financiară.
Restructurarea industriei în regiunea Nord-Est a dus la apariția unei situații economice precare și instabile, existând zone de declin industrial și cu șomaj ridicat, aspecte rezultate și din analiza hărților de sărăcie atât ale mediului urban, cât și ale celui rural. Apropierea comunelor de orașe mari le reduce acestora riscul de sărăcie, în timp ce zonele lipsite de centre urbane sau polarizate de centre urbane mici și sărace tind să-și accentueze nivelul de sărăcie. În regiunea Nord-Est, s-au conturat arii rurale cu risc ridicat de sărăcie și nivel scăzut al dezvoltării comunitare precum triunghiul format de orașele Botoșani-Săveni-Ștefanești, cât și sudul județului Iași.
Infrastructura rutieră și feroviară este deficitară existând diferențe mari față de starea infrastructurii la nivel național, fiind necesară crearea unui nod regional și transfrontalier de transport, teritoriul desemnat fiind principala poartă de intrare în România dinspre Ucraina, cât și Moldova prin legături rapide, la rețeaua TEN-T globală și la coridorul pan-european rutier și feroviar IX.
Ținând cont de oportunitatea de reducere a decalajelor față de celelalte regiuni prin mecanismul european al Investițiilor Teritoriale Integrate și dezvoltarea regiunii cuprinse în arealul reprezentat de Țara de Sus vă solicităm să dispuneți:
– Un dialog instituțional coordonat de MFE cu ministerele responsabilizate de lege și Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est, respectiv ADI-ul – ”DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI INTEGRATĂ ÎN ȚARA DE SUS”, în vederea evaluării situației actuale de pregătire, de capacitate administrativă și de implementare/monitorizare;
– Includerea teritoriului ITI ”Țara de Sus” și a instituțiilor desemnate în conținutul Legii 176/2020 în Acordul de Parteneriat, programele operaționale și prioritățile de finanțare ale acestora, precum și în negocierile oficiale cu Comisia Europeană;
– Asigurarea finanțării de către Guvern a elaborării strategiei de dezvoltare pentru teritoriul ITI ”Țara de Sus”;
– Suport în organizarea capacității administrative a ADR Nord Est și ADI -DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI INTEGRATĂ ÎN ȚARA DE SUS, de a pune în aplicare pregătirea, finanțarea și monitorizarea proiectelor ITI.
Vă stăm la dispoziție pentru a lucra împreună în parcurgerea acestor etape și pentru a dezvolta, cu bani europeni, teritoriul pe care îl reprezentăm.
Vă mulțumim!
Cu stimă,

Membrii fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus

Consiliul Județean Botoșani
Președinte – Doina Elena Federovici _______________________

Municipiul Dorohoi, jud. Botoșani
Primar – Dorin Alexandrescu _______________________

Municipiul Pașcani, jud. Iași
Primar – Marius-Nicolae Pintilie _______________________

Orașul Siret, jud. Suceava
Primar – Adrian Popoiu _______________________

Orașul Târgu-Frumos
Primar – Ionel Vatamanu _______________________

Orașul Săveni, jud. Botoșani
Primar – Relu Tîrzioru _______________________

Orașul Dolhasca, jud. Suceava
Primar – Decebal Isachi _______________________

Orașul Darabani, jud. Botoșani
Primar – Alin Gîrbaci _______________________

Comuna Dumbrăveni, jud. Suceava
Primar – Ioan Pavăl _______________________

Comuna Vorona, jud. Botoșani
Primar – Aurel Ștefan _______________________

Comuna Mihai Eminescu
Primar – Dumitru-Verginel Gireadă _______________________

Comuna Hilișeu-Horia
Primar – Ioan Butnaru _______________________

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata