ONG-urile, asociatiile si fundatiile botosanene pot depune proiecte cu bani de la Primarie

0 267

ONG-urile, fundaţiile şi asociaţiile botoşănene pot depune proiecte pentru primirea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local .
UAT Municipiul Botosani invita persoanele ftzice §i juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si
fundatiile ce indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, sa depuna propuneri de proiecte|in scopulatribuirii de contracte de finantare nerambursabila pentru domeniile: Cultura, Educatie, Social, Protectia Mediului si Sport.
Sesiunea anuala se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2) din Legea nr. 250/20015 privind aplicarea procedurii accelerate de selectie, aceasta fiind determinata de adoptarea bugetului local al unitatii
administrativ-teritoriale in luna aprilie si de necesitatea de a derula sesiunea anuala cu celeritate raportat la
acest aspect.
Alocarea financiara aprobata pentru anul 2019 prin H.C.L. nr. 113/2019 este de 1.000.000 lei. Din aceasta, suma de 850.000 lei este repartizata domeniul ”Sport”, iar 150.000 lei este repartizata domeniilor
”Cultura ”, „Educatie ”, ”Social ” si „Protectia Mediului”.

Data limita de depunere a propunerilor de proiecte este 24.05.2019, ora 16:00, la Registratura Primariei
Municipiului Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1.
Sesiunea anuala de selectie a propunerilor de proiecte pe anul 2019 cuprinde urmatoarele etape:
• Evaluarea conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitanfilor in perioada 27.05 -29.05.2019

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata