O amendă și peste 500 de avertismente date de pompieri unităților școlare: „Unitățile administrativ-teritoriale sunt responsabile”

0 338

Peste 500 de avertismente și o amendă au fost date de pompierii botoșăneni în urma verificărilor în unitățile școlare botoșănene.

La nivelul județului Botoșani funcționează 138 de unități școlare cu personalitate juridică, în total existând 719 corpuri de clădire.

Din cele 719 clădiri aparținând unităților de învățământ, 395 nu fac obiectul autorizației și doar 254 sunt autorizate.

În urma controalelor efectuate în școlile din județul Botoșani, au fost depistate 516 nereguli, pentru care s-au aplicat 506 avertismente și o amendă de 500 de lei.

Vreau să vă comunic, de asemenea, că față de situația anterioară, în care am avut autorizate 233 de clădiri aparținând strict procesului de învățământ, în care sunt copii, la acest moment avem 254 de corpuri de clădire care sunt autorizate. Reiese faptul că unitățile administrativ-teritoriale sunt responsabile și implicit conducătorii unităților de învățământ se dedică actului de protecție a elevilor și a utilizatorilor de pe locul de muncă”, a declarat colonel Dan Decebal Muraru, șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență (IJSU) din Botoșani.

Personalul din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentä,,Nicolae lorga” al judetului Botosani au constatat încalcari ale prevederilor legale, dupä cum urmeazã:

> Situatia clãdirilor unitätilor de învãtämânt de la nivelul Judetului Botosani care functioneazã färã autorizatie* de securitate la incendiu: 31 unitãti de învãtämânt;

> Nefunctionarea iluminatului de sigurantã: 43 unitäti de învãtämânt;

> Stingätoare de incendiucare nu sunt verif cate periodic, de catre personal atestat, astfel încät acestea sã asigure criterile çi nivelurile de performantä preväzute de reglementärile tehnice de referintã: 7 unitãti de învãtämânt;

> Instalatia de stingere cu hidranti interiori gi/sau exteriori, neverif icatã potrivit

reglementãrilor tehnice, de cãtre persoane autorizate: 16 unitäti de învätämânt;

> Instalatia de detectie çi semnalizare, neverif catä potrivit reglementarilor tehnice, de catre persoane autorizate: 43 unitäti de învätämânt;

> Nu au fost întocmite contracte de mentenatã cu personal autorizat ANRE, în vederea efectuärii lucrärilor periodice, privind exploatarea în sigurantä a centralelor termice si aparatelor de masurä si control din cadrul instalatiilor termice la urmatoarel institutii: 18 Nunìtãti de învätämânt;

Cosuri de evacuare a fumului necuratate periodic cu personal autorizat: 13 unitäti de învätämânt;

Instalatii electrice interioare si prizele de împamântare neverificate, potrivit reglementãrilor tehnice, de cãtre persoane autorizate A.N.R.E.: 9 unitäti de învätämânt;

Lipsä verificarea instalatiei de protectie împotriva trãsnetului (IPT): 9 unitäti de învätämânt;

> Nu se asigurã dotarea în tablourile electrice generale ale unitãtilor de învätãmânt, a unui

simio cosma

dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual – DDR, care este obligatoriu pentru unitätile de învätämânt, conform prevederilor art. 4.2.2.8 din Normativul de proiectare,executaresiexploatare a instalatiorelectriceaferenteclädirilor, indicativ 17 / 2011: 6

unitãti de învätämânt;

Au fost constatate improvizatii si defectiuni în exploatare a instalatiilor electrice

interioare clädirilor pentru învätämânt: 19 unitäti de învãtãmânt;

> Grädinitele organizate în constructii etajate nu sunt preväzute cu scarä exterioarä de evacuare (a etajului), indifferent de numarul scärilor interioare, contrar prevederilor prevederilor art.4.2.107. din Normativ P 118 / 1999: 5 unitãti de învätãmânt;

Pe cãile de evacuare çi casele de scãri ale institutilor de învãtämânt sunt amplasate

elemente decorative – lambriuri, din materiale combustibile care în caz de incendiu,

degajä fum çi gaze fierbinti, punând în pericol utilizatorii clãdirii, contrar prevederilor art.

4.2.102. din Normativul P118/1999: 47 unitãti de învãtämânt;

Nu se asigura evacuarea fumului si a gazelor f erbinti în caz de incendiu, de pe

casele de scäri: 6 unitãti de învätämânt;

Nu se asigura protectia la foc de minimum 30 de minute pentru golurile de comunicare cu podul cladirii, contrar prevederilor art.2.4.39 din Normativul P118/1999:7 unitãti de învãtämânt;

> Au fost demontate usile de pe casele de scäri, astfel ca nu sunt respectate prevederile art. 4.2.104 din Normativul P118/1999 unde clãdirile de învãtämânt etajate vor avea casele de scari de evacuare închise, conform normativului,indiferent de numãrul nivelurilor supraterane ale acestora: 8 unitäti de învatamânt;> Nu se asigura întretinerea elementelor de limitare a propagarii focului si de

etansare la fum si gaze ferbinti, contrar prevederilor pct. 3.8.4 si 4.2.96 din

Normativul P118/1999: 2 unitãti de învãtämânt;

> Nu se asigura distantele de siguranta si conformare la foc conform Tabelului 2.2.2

din Normativul P118/1999: 1 unitate de învãtämânt;

> Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, întocmite pe baza schitei

nivelului, nu sunt amplasate /întocmite corespunzätor: 19 unitäti de învãtämânt.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata