Ministerul Educaţiei schimbă din nou admiterea la liceu

0 316

Ministerul Educaţiei schimbă din nou admiterea la liceu.

Conform ordinului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024 – 2025, media din gimnaziu ar urma să fie primul criteriu de departajare pentru candidații cu medii egale. Conform edupedu.ro, până acum, niciun oficial din Ministerul Educației nu a făcut vreun anunț referitor la această schimbare. Trebuie menţionat că este vorba despre un draft care poate suferi modificări până publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, la articolul 2, documentul prevede următoarele: „(8) Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) şi (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

simio cosma

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

 

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

 

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

(9) În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (8) lit. a) – d) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată”.

 

Până acum, media claselor V-VIII era ultimul criteriu de departajare pentru candidații cu medii egale, după nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale; nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

 

 

 

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata