MAI: Cum să devii poliţist de frontieră

0 221

Cum să devii poliţist de frontieră

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi informează tinerii absolvenţi
ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de
frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor
de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.
NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
*La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră
este pus la dispoziţie un număr de 239 locuri, astfel:
I. ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”:
 Facultatea de Poliţie de Frontieră, domeniul de licenţă Ştiinţe militare,
informaţii şi ordine publică, specializarea: Ordine şi siguranţă publică, curs de zi – 70
de locuri (din care 2 locuri pentru etnicii romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri
pentru alte minorităţi);
 Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine
publică, specializarea: Ordine şi siguranţă publică, curs frecvenţă redusă – 50 de
locuri din care 7 locuri sunt pentru Poliţia de Frontieră(agenţi, subofiţeri, maiştri
militari MAI);
 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: DREPT – 115
locuri   cu frecvenţă, din care 12 locuri sunt pentru Poliţia de Frontieră şi 100 locuri
cu taxă (personal MAI).
II. ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

„AVRAM IANCU” ORADEA:

 sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 locuri (din care 3 locuri pentru
etnicii romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).
*Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, prin Inspectoratul Teritorial
al Poliţiei de Frontieră Iaşi recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile  repartizate
Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii:
Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă
 Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”, Constanţa – 10 locuri;
 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”(Sibiu) – 17 locuri;
 Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” – 6 locuri;
 Academia Tehnică Militară, Bucureşti – 36 locuri;

 Institutul Medico-Militar – 16 locuri.
Învăţământ postliceal (maiştri militari) – cu frecvenţă
 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”,
Piteşti – 46 locuri;
 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”,
Buzău – 21 locuri;
 Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”,
Constanţa – 62 locuri.
Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională şi domiciliul/
reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate. Candidaţii care optează pentru locurile
Poliţiei de Frontieră şi nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat sunt
recrutaţi de către structurile de resurse umane din unităţile cu sarcini de recrutare din
subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, unde aceştia locuiesc, potrivit
cărţii de identitate.
Condiţiile legale şi specifice de recrutare a candidaţilor, conform Ordinului
Ministrului Afacerilor Interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse
umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, sunt următoarele:
 să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului
Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit
reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea
pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul
respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea evaluării medicale.
 să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în
care participă la concursul de admitere;
 să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu
diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă sau cu adeverinţă care îndeplineşte
condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat
examenul de bacalaureat – sesiunea 2019;
 să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită
admise şi practicate în societate;
 să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni;
 să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia
candidaţilor la specialitatea pompieri. Verificarea îndeplinirii criteriilor
menţionate se realizează cu ocazia examinării medicale;
 să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin
9,00 (nouă), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de
nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin
notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de
învăţământ ;
 candidaţii înscrişi pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa,
vor efectua examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală, în
vederea obţinerii avizului apt îmbarcare, fiind o probă cu caracter eliminatoriu
suplimentară, contracost.
Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, pe locurile rezervate M.A.I. candidaţii trebuie să
îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.
Cererile de înscriere, precum şi dosarele de recrutare se depun personal de către
candidaţi, astfel:
 datele limită de depunere a cererilor de înscriere sunt:
– până la data de 24.05.2019, pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi
pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale
care pregătesc personal pentru M.A.I.;
– până la data de 15.11.2019, pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de
Frontieră „Avram Iancu” Oradea, şi pentru şcolile postliceale ale M.A.I., sesiunea de
admitere ianuarie 2020;
 datele limită de depunere a dosarelor de recrutare sunt:
– până la data de 21.06.2019 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi
pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale
care pregătesc personal pentru M.A.I.;
– până la data de 13.12.2019 pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de
Frontieră „Avram Iancu” Oradea, şi pentru şcolile postliceale ale M.A.I., pentru
sesiunea de admitere ianuarie 2020.
Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere, precum şi alte informaţii
utile pot fi obţinute de pe site-urile instituţiilor de învăţământ.
PROGRAM DEPUNERE CERERI / DOSARE

– pentru judeţul Iaşi la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi
(municipiul Iaşi, str. George Coşbuc nr. 3-5, nr. de telefon 0232/460063, luni – vineri,
în intervalele orare 08:30 – 11:00 şi 12:00 – 15:30);
– pentru judeţul Galaţi la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Galaţi (municipiul Galați, D-dul Dunărea, nr. 63 – lângă Turnul de televiziune, nr. de
telefon 0236/491066, luni – vineri, între orele 08.30 – 15.30);
– pentru judeţul Vaslui la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Vaslui (municipiul Huşi, str. Dobrina, nr. 18, jud. Vaslui, nr. de telefon 0235/480302,
0235/480306, 0235/481317, luni – vineri, în intervalele orare 08:30 – 11:00 şi 12:00 –
15:30);
– pentru judeţul Botoşani la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Botoşani (municipiul Botoşani, str. Sucevei, nr. 2, nr. de telefon 0236/491066 luni –
vineri, în intervalele orare 08:30 – 11:00 şi 12:00 – 15:30), precum și pe site-ul
instituției:

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/iasi/i-anunt–recrutare-admitere-
institutii-mai-2019-si-ianuarie-2020-16905.html

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata