parlamentare sus
achitei top

Inspectii tematice in toate unitatile scolare din Botosani

0 464

Inspectorii şcolari derulează în această săptămână inspecţii în toate unităţile şcolare ca urmare a rezultatelor obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale.

psd parl jos

1. Cunoașterea situației concrete din fiecare unitate de învățământ cu privire la existența și implementarea planurilor de măsuri privind ameliorarea rezultatelor la examenele naționale

2. Evaluarea activităților manageriale destinate implementării planurilor de măsuri privind ameliorarea rezultatelor la examenele naționale

3. Monitorizarea derulării programului “A doua şansă”; promovarea valorilor interculturale în scopul diminuării fenomenului de discriminare/segregare

4. Verificarea realizării măsurilor de remediere a disfuncțiilor constatate în inspecțiile tematice anterioare

5. Acordarea consilierii necesare pentru asigurarea unui management eficient.

MODALITĂȚI DE REALIZARE:

– Discuții cu conducerea unității de învățământ, cadre didactice, personal didactic auxiliar și elevi;

– Verificarea documentelor (raport de analiză a rezultatelor la simulările naţionale, plan de acţiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la simulările examenelor naţionale, programul de pregătire suplimentară a elevilor, alte documente de planificare).

– Observația dirijată, interviul.

ASPECTE/DOCUMENTE CONTROLATE:

– Raportul de analiză şi planul de măsuri privind ameliorarea rezultatelor la examenele naționale;

– Analiza sistematică a progresului școlar (portofoliul comisiei metodice, documente de planificare și proiectare didactică, orice alte documente relevante privitoare la analiza progresului școlar);

– Programul de activități remediale și cunoașterea acestuia de către beneficiarii direcți și indirecți;

– Monitorizarea frecvenței și a comportamentului elevilor (plan de măsuri pentru limitarea absenteismului, pentru reducerea violenței, planificarea și realizarea activităților de consiliere a elevilor și părinților în vederea creșterii nivelului de siguranță a elevilor, proceduri operaționale);

– Implementarea programului „A doua şansă”;

– Activităţi desfăşurate pentru promovarea valorilor interculturale în scopul diminuării fenomenului de discriminare/segregare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata