Înscrieri clasa pregătitoare 2019. Calendar înscrieri și acte necesare

0 616

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august inclusiv vor fi înscriși la școală, în clasa 0. În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019, părinții sau tutorele legal pot decide dacă vor sau nu să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare, dar numai dacă  dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Total locuri la nivelul judeţului Botoşani 3862

150 de locuri la clasele pregătitoare step by step

2779 de locuri la clasele pregătitoate

25 de locuri la clasele pregătitoare învăţământ mixt

896 de locuri la clasele pregătitoare învăţământ simultan

12 locuri la clasele pregătitoare învăţământ special
CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
În perioada 26 februarie –9 martie 2019 : Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

CENTRE DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ și PROGRAMUL DE EVALUARE

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2019:

– Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare
– Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; (părinții divortati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
– Certificatului de naștere al copilului – copie și original
– Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare – doar dacă copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie 2019/
– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Înscriere în clasa 0, anul școlar 2019- 2020

Potrivit Ministerului Educației, au prioritate la înscriere în clasa 0 sau în clasa pregătitoare copiii care sunt în circumscripţia şcolii, adică locuiesc pe străzile adiacente şcolii.

Excepție fac cazurile în care într-o şcoală numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere. În această situație,şcoala va aplica criterii de departajare generale și specifice.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata