Început de an școlar la Botoșani: Zeci de școli fără autorizație de funcționare și cu grupuri sanitare în curte

0 440

Elevii sunt așteptați luni la școală, când debutează un nou an școlar.

Modul în care se prezintă unitățile școlare botoşănene la acest început de an școlar a fost prezentat de Bogdan Suruciuc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Prezentarea a fost făcută în cadrul colegiului prefectural de azi. Situația este mai bună față de anul școlar trecut din punctul de vedere al autorizațiilor de sănătate de funcționare.

Verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul

Botoșani pentru începerea anului școlar 2023-2024 a fost realizată de comisii mixte numite

prin Ordinul Prefectului nr. 347/01.08.2023. Din componența comisiilor mixte au făcut parte

reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, ai Direcției de Sănătate

Publică Botoșani și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga”

Botoșani.

Verificarea și-a propus a urmări gradul de realizare a premizelor necesare începerii

anului școlar în bune condiții în județul Botoșani. Acest principal obiectiv, pe lângă

tematica propusă, a avut rol de îndrumare și consiliere pentru rezolvarea unor aspecte/

probleme punctuale identificate în teritoriu la unitățile școlare.

Acțiunea de verificare s-a desfășurat conform planificării pe zone ale județului și în

conformitate cu programul stabilit, efectuându-se în baza atribuţiilor specifice fiecărei

instituții, în perioada 07 august 2023-25 august 2023.

La momentul actual, la nivelul județului Botoșani există: 120 PJ învățământ de masă, 2 PJ învățământ special, 9 PJ învățământ particular, 7 alte unități (1IȘJ + 6 unități conexe), rezultând un

total de 138 de unități școlare cu personalitate juridică.

Reprezentanții DSP Botoșani au raportat că au verificat 115 unități școlare cu personalitate juridică, dintre care 99 dețin ASF și 21 unități fără ASF.

În Municipiul Botoșani toate unitățile școlare dețin ASF.

O situație particulară o reprezintă Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe”

Botoșani -deține ASF, dar este în reabilitare, atât liceul cât și grădinița din cadrul liceului;

Grădiniţele cu Program Prelungit Nr. 22 și „Șotron” Botoșani – dețin ASF, dar sunt în reabilitare totală.

În același context, la Dorohoi funcționează fără ASF Grădinița cu Program Normal Nr. 4

Dorohoi și Corpul B din cadrul Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi, alte situații

deosebite fiind:

➢ Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu” Dorohoi care este în renovare, elevii vor

învăța la Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Dorohoi;

➢ Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Dorohoi – este autorizată, este nou reabilitată, nu s-au

realizat verificări de comisia mixtă deoarece era o pană de curent pe acea rază, iar sistemul

de deschidere al ușilor este electric.

➢ F.E.G Education Școala Postliceală – filiala Dorohoi – va învăța la Liceul „Regina Maria”

Dorohoi;

➢ Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi- este în reabilitare, elevii vor învăța

la Liceul „Regina Maria” Dorohoi și Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi;

➢ Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi este în reabilitare, elevii vor învăța

la Liceul „Regina Maria” Dorohoi, respectiv și Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”

Dorohoi, aflată în reabilitare.

➢ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Dorohoi – are ASF nr. 224/14.05.2010, dar este în renovare .

Neconformitățile cele mai des întâlnite sunt reprezentate de:
➢ lipsa unui spațiu amenajat corespunzător pentru depozitarea produselor și ustensilelor de
curățenie, în condiții optime;
➢ lipsa buletinelor de analiză a apei potabile;
➢ lipsa cabinetelor medicale școlare;
➢ lipsa furnizării apei calde pentru spălatul pe mâini al elevilor;
➢ într-un număr mic de unități s-a constatat că încălzirea claselor de realizează cu ajutorul sobelor (Sursa de încălzire pe sobe la corpul B -Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești
este neconformă).
Motivat de problemele identificate privind apa curentă potabilă s-au dispus măsuri:
curățirea și dezinfecția fântânilor, efectuarea verificării potabilității apei, montarea de filtre,
achizițonarea de dozatoare pentru asigurarea apei potabile în toate unitățile de învățământ
identificate cu această lipsă și demararea procedurilor de autorizare (exemplu: Havârna,
Văculești, Cândești și Lozna). Legat de acest aspect, s-au identificat situații când UAT-urile
nu dețin buletine de analiză a apei pentru sursele de apă cu care se aprovizionează unitățile școlare.

În general nu există o evoluție considerabilă față de situația aferentă anului anterior.
Putem da ca exemplu: UAT Cristinești, UAT Ungureni, UAT Santa Mare care au reușit să
autorizeze mare parte din cele indicate la controlul anterior, UAT Trușești care a rămas cu 2
obiective neautorizate sanitar de funcționare, UAT Viișoara, Ibănești, Șendriceni care nu
mai are școli neautorizate, UAT Rădăuți-Prut, Călărași, Lunca, Manoleasa, Gorbănești care
mai au câte o unitate școlară de autorizat față de cele constatate anterior, UAT Bălușeni
care are o școală în reabilitare, iar toate spațiile în care se va demara anul școlar sunt
autorizate.
Frecvent, s-a identificat situația în care în urma lucrărilor de reabilitare nu s-au efectuat
recepția lucrărilor, astfel încât nu s-a procedat la inițierea demersurilor pentru autorizarea
sanitar de funcționare în noile condiții, îmbunătățite considerabil, de altfel.
(Ca exemplu: Săveni, Bucecea, Flămânzi, Albești, Brăești, Corni, George Enescu,
Hlipiceni, Leorda, Suharău, Știubieni și Tudora). În toate cazurile de reabilitare și
modificare structurală a clădirilor s-a recomandat solicitarea reautorizării sanitare.

Școli și grădinițe pentru care s-a acordat o atenție deosebită pregătirilor pentru
începutul anului școlar: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Botoșani, Școala
Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani, Școala și Grădinița „Cornestone” Dorohoi,
Liceul „Demostene Botez” Trușești, alte unități școlare din UAT Albești, Broscăuți,
Cristești, Curtești, Concești, Darabani, Dersca, Ibănești, Cristinești, Mihălășeni,
Stăuceni și Tudora.
În general, s-a constatat că operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare
urmează a fi efectuate după finalizarea acțiunii de igienizare, până la începerea anului școlar
2023 – 2024.
Spațiu pentru depozitarea laptelui și cornului nu este asigurat ori nu este amenajat
corespunzător la unitățile: Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești, Școala Nr. 3 Ionășeni, Vârfu
Câmpului, Grădinița cu Program Normal Poiana-Cristinești, Dimăcheni, Hănești, Vlăsinești,
Adășeni, Mitoc Sulița, Blândești, Albești, Școala Nr. 2 Racovăț-Pomârla, Dângeni, Trușești,
Coțușca, Lunca, Todireni, Hlipiceni, Mihălășeni, Ripiceni, Unțeni, Vorniceni, Ungureni,
Santa Mare, Răuseni, Călărași de multe ori fără dotare cu frigider/chiuvetă și apă curentă a
spațiului de depozitare lapte /corn.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata