Începe dosariada pentru gradațiile de merit

0 221

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021 a fost publicat.

Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, sesiunea 2021, prevede că în zilele de 10 și 11 mai va fi stabilit numărul gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/ domenii/ niveluri de învățământ, iar informațiile vor fi publicate cel târziu în ziua de 12 mai. Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/ instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, va avea loc în perioada 13-21 mai, iar documentele justificative privind activitatea candidatului vor fi depuse la secretariatul/registratura inspectoratului școlar între 24-28 mai.

Între 31 mai-15 iunie vor fi analizate dosarele de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și va fi elaborat raportul referitor la activitatea candidatului în specialitate. De asemenea, se va face verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit și va fi aprobată și afișată lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

Depunerea/transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite se va putea face în zilele de 16, 17 și 18 iunie, urmând ca pe 23 iunie să fie afișate rezultatele finale. Emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit are termen data de 9 august, urmând ca aceasta să se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2021.

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare și control ocupate în luna februarie 2021, conform programului EduSal, la nivelul județului, se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2021, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal: a) personal didactic de predare; b) personal didactic de conducere, îndrumare și control; c) personal didactic auxiliar.

 

 

 

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata