Furnizorii medicali pot prelungi contractele cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Botosani

0 356

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Botoșani, prin Președinte – Director General, anunță:

Pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care se află în relație contractuală cu CAS Botoșani, contractele pentru anul 2018 se prelungesc prin act adițional pentru anul 2019.

Cererile vor fi transmise până la data de 14.12.2018, conform modelului primit pe e-mail. Vă solicităm să transmiteți documentele care au suferit actualizări, după caz.

Documentele vor fi transmise în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentatului legal pe adresa de e-mail contractare@casbt.ro.

Condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute de Ordinul comun MS CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii de Guvern nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata