Finantare obtinuta de deputatul Tamara Ciofu pentru gradinita pentru copii cu nevoi speciale la Baluseni

0 443

Grădinita moderna pentru copiii cu nevoi speciale de la Bălușeni a obținut finanțare pentru construcție.

Vă anunț cu bucurie că luni am reușit să depunem cererea de finanțatere pentru grădinița ce se va construi la Bălușeni în sprijinul  copiilor cu nevoi speciale și a părinților acestora”, a anunțat deputatul PSD Tamara Ciofu.

Este un proiect cu o valoare de peste 1,5 milioane de euro depus în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS (în calitate de Operator de Program -OP).
„Îmi doresc să nu întâmpinăm obstacole pentru ca acești copii cu nevoi speciale să se poată bucura cât mai repede de servicii educaționale de sprijin, servicii educativ, complementare  servicii sociale și de socializare, desfășurate în forme de învățământ de masă, iar părinții lor să poată beneficia de informare și consiliere.” a declarat deputatul Tamara Ciofu.

Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale din grupul țintă principal se pot regăsi în una din următoarele situații de vulnerabilitate:
▪️ copii și tineri cu CES și/sau dizabilități neșcolarizați;
▪️ copii și tineri încadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional de către Comisiile de orientare școlară și profesională (COSP) din cadrul centrelor judeţene/ de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE), aceştia fiind copii care au simultan dizabilităţi şi CES;
▪️ copii și tineri încadraţi în grad de handicap şi neorientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind copii care au simultan dizabilităţi şi CES şi pentru care părinţii/reprezentantul legal nu solicită orientare şcolară, precum și copii și tineri cu handicap grav, în relație cu care măsurile educaționale sunt îndreptate, în principal, către dezvoltarea pe deplin a potențialului uman, a abilităților mentale și fizice ale acestora, a personalității, talentelor și creativității;
▪️copii și tineri neîncadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind fie copii care au simultan dizabilităţi şi CES, dar pentru care părinţii nu solicită/refuză încadrarea în grad de handicap, fie copii doar cu CES;
▪️copii neîncadraţi în grad de handicap şi neorientaţi şcolar sau profesional de către COSP, aceştia fiind copii care au simultan dizabilităţi şi CES, pentru care părinţii/reprezentantul legal nu solicită orientare şcolară şi nici încadrare în grad de handicap;
▪️alți copii și tineri cu risc în dezvoltarea competențelor personale, cu dificultăți de învățare, de dezvoltare sau de adaptare școlară, care se găsesc la un moment dat în situație de eșec școlar sau în risc de abandon școlar, identificați ca atare de personalul de specialitate (cadre didactice, consilieri școlari, profesori logopezi ș.a), dar care încă nu sunt recunoscuți cu CES și/sau dizabilități, nebeneficiind încă de sprijin de specialitate.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata