Fenomenul de „homeschooling”: Părinții care își retrag copiii minori de la școală vor fi amendați, riscând pedeapsa cu închisoarea

0 313

Ministerul Educației transmite inspectoratelor școlare să sesizeze organele de cercetare dacă părinții își retrag copiii de la școală, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro.

O altă măsură pe care ar trebui să o aplice inspectoratele școlare, conform sursei citate, este identificarea cazurilor de retragere a elevilor de la cursurile învățământului obligatoriu.

În prima săptămâna din modului 3, IȘJ Botoșani, la solicitarea Ministerului Educației, va face o nouă consultare în teritoriu pentru a afla dacă au mai fost înregistrate la nivel de unitate școlară cazuri de retragere a copiilor din sistemul de învățământ obligatoriu.

Fenomenul de ”homeschooling”, care a luat amploare în România în anii de pandemie, a atins o nouă culme, de data aceasta cei afectați fiind părinții, pe lângă copiii privați de dreptul la educație. Este vorba despre cazul părinților din Bihor care au fost trimiși în judecată şi au primit câte 4 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru că i-au retras de la școală și au decis să-i educe acasă pe cei patru copii ai lor. Organele de anchetă au fost sesizate în toamna anului 2021 de către conducerea unității de învățământ de la care au fost retrași copiii, care la acea vreme aveau între 8 și 13 ani. În urma mediatizării acestui caz, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare că trebuie să informeze părinții cu privire la repercusiunile retragerii copiilor minori din învățământul obligatoriu și să colaboreze cu autoritățile locale pentru a monitoriza modul în care este respectat dreptul la educație.

Adresa Ministerului Educației cere IȘJ informarea părinților cu privire la obligațiile care le revin pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor, identificarea cazurilor, colaborarea cu Protecția Copilului pentru consiliere în vederea reînscrierii copiilor în învățământul obligatoriu, dar și sesizarea organelor de cercetare dacă părinții își retrag copiii de la școală.

 

„Având în vedere informațiile potrivit cărora in România există familii care îți retrag deliberat copiii de la cursurile învăţământului obligatoriu, privându-i astfel de dreptul fundamental la învăţătură prevăzut la art. 32 din Constituția României, vă comunicăm următoarele:

 

Conform art. 12 din Legea învățământului preuniversitar 198/2023 cu modificările si completările ulterioare, „sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din totalitatea unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate să funcționeze provizoriu/ acreditate” sau în cadrul “unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învăţământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin”. Orice altă formă de funcționare a unor entități care pretind că oferă servicii educaționale echivalente învăţământului obligatoriu este în afara Legii nr. 198/2023.”

 

De asemenea, art. 13 stipulează următoarele: „Învățământul obligatoriu cuprinde învățământul preșcolar, învățământul primar, învăţământul gimnazial și învățământul liceal”.

 

Amendă de la 1.000 de lei și până la 5.000 de lei pentru părinții care își retrag copiii de la școală

În adresa Ministerului Educației se arată că, potrivit art. 14 din Legea învățământului preuniversitar, „părinții sau reprezentantul legal au obligația să asigure participarea la cursuri a beneficiarului primar minor pe întreaga perioadă a învățământului obligatoriu. Nerespectarea prezentei obligații constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 148 alin. (1) lit. a)”, care prevede: ”(1) Următoarele fapte constituie contravenții, în măsura în care nu constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

 

 

a) nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (1), din culpa părintelui sau a reprezentantului legal, în sensul interzicerii participării beneficiarului direct la programul școlar, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei.”

 

Cele 5 măsuri pe care le au de aplicat inspectoratele școlare, potrivit adresei Ministerului Educației

„Având în vedere prevederile invocate mai sus precum și atribuțiile ce vă revin, vă solicităm să luați, la nivelul județului/Municipiului Bucuresti, următoarele măsuri:

 

1. Informarea părinților, prin intermediul unităților de învățământ, cu privire la obligațiile care le revin pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor;

 

2. Identificarea cazurilor de retragere a elevilor de la cursurile învățământului obligatoriu;

 

3. Informarea și colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), filiala județeană/a Municipiului Bucuresti, pentru consiliere în vederea reînscrierii beneficiarilor primari în sistemul national de învățământ;

 

4. Colaborarea cu autoritatea publică locală pentru a monitoriza modul în care este respectat dreptul la educație;

 

5. Sesizarea organelor de cercetare pentru luarea tuturor măsurilor de intrare în legalitate;

 

6. Informarea obligatorie a Ministerului Educației cu privire la aceste situații.” 

 

Codul Penal prevede, la articolul 380, pedepse și sancțiuni pentru împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu:

 

„(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

 

(2) Fapta nu se pedepsește dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor.

 

(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.”

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata