Elevii navetiști din Botoșani lăsați fără transport gratuit

0 391

Elevii din 19 județe, inclus Botoșani, care fac naveta vor plăti de luni, 8 ianuarie din banii lor transportul, amenință transportatorii într-un comunicat de presă.

Guvernul a aprobat pe 29 decembrie o hotărâre de guvern cu noul mecanism prin care elevii navetiști care locuiesc în județe unde Consiliul județean nu are contract cu un operator de transport rutier, să poată primi sume forfetare. Federația operatorilor de transport acuză ministerul Educației și Guvernul că noul HG nu a fost discutat și cu ei, iar documentul nu prevede faptul că aceștia își pot recupera banii din abonamentele acordate gratuit elevilor pe lunile septembrie-decembrie sau chiar pe ianuarie.

Din 8 ianuarie, când elevii se întorc la școală în al treilea modul, elevii navetiști din 19 județe rămân fără transport gratuit, amenință, operatorii de transport, în comunicatul de presă.

 

“Începând cu data de 08.01.2024, elevii din 19 județe rămân fără transport gratuit, ca urmare a emiterii unei noi hotărâri de Guvern ce ar fi trebuit să rezolve lacunele legislative anterioare și să clarifice o serie de aspecte legate de efectuarea plaților către operatorii de transport”, scrie în comunicat.

 

Amintim, Guvernul a aprobat în 29 decembrie, în ultima ședință din 2023, hotărârea de guvern nr. 1337/2023 privind modificarea şi completarea HG nr. 810/2023, pentru a include și elevii care nu puteau primi abonament gratuit din cauza faptului că consiliile județene nu aveau contracte cu operatorii de transport în comun, în multe județe.

 

Însă, operatorii nu își pot recupera banii din abonamentele acordate până acum elevilor, spun ei.

 

“Deoarece noul HG a apărut în decembrie, nu se înțelege sub nici o formă din textul articolului de mai sus, dacă transportatorii beneficiază de încasarea sumelor doar pentru decontul depus in luna Ianuarie, aferent transportului asigurat în decembrie, sau și retroactiv pentru perioada Septembrie-Decembrie”, spun transportatorii.

 

“HG-ul nu a fost discutat cu operatorii de transport care, alături de asociațiile elevilor, au sesizat Guvernul, încă de anul trecut, cu privire la problemele grave generate de proasta reglementare”, mai atrag atenția transportatorii. În plus, ei spun că nu au fost consultați iar ministerele Educației, Dezvoltării și premierul “refuză constant orice formă de dialog cu reprezentații transportatorilor”, mai scrie în comunicat.

 

Comunicatul de presă integral al FORT

 

“Începând cu data de 08.01.2024, elevii din 19 județe rămân fără transport gratuit, ca urmare a emiterii unei noi Hotarâri de Guvern ce ar fi trebuit să rezolve lacunele legislative anterioare și să clarifice o serie de aspecte legate de efectuarea plaților către operatorii de transport.

 

Astfel, HG nr. 1337/2023 privind modificarea şi completarea HG nr. 810/2023, vine să bulverseze total situația deja haotică referitoare la acordarea facilităților de călătorie, elevilor ce nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

 

Din cauza modului în care a fost elaborată prima hotărâre de Guvern respectiv HG 810/2023, ce a produs efecte încă din luna septembrie a anului trecut, in foarte multe județe (ex.:Botoșani, Iași, Suceava, Prahova) transportatorii nu au primit bani pentru transportul oferit gratuit elevilor in lunile Septembrie-Decembrie a anului trecut. Este vorba de județele unde Consiliile Județene și-au bătut joc de serviciul public de transport și au refuzat să își îndeplinească obligațiile legale pentru organizarea licitațiilor pentru atribuirea prin contracte a grupelor de trasee.

 

Noua hotărâre 1337/2023 specifică la art. II alin 2 că: “începând cu data de 1 februarie 2024, în judeţele în care nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport judeţean ……. inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu mai poate efectua plăţi către operatorii de transport rutier judeţean.”. Pe cale de consecință, în ianuarie, în aceste județe, elevii trebuie sa achite abonamentele din propriul buzunar. Menționăm că deconturile pentru transportul gratuit aferent lunii Ianuarie s-ar fi depus la inspectoratele școlare după data de 1 Februarie pentru eventuala achitare.

 

Iată însă cum aliniatul 1 al aceluiași articol II, bulverează total transportatorii ce așteaptă efectuarea plăților încă din luna noiembrie a anului trecut deoarece menționează că: “Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi, în judeţele în care până la data de 1 februarie 2024 nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport judeţean de persoane potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti efectuează plata serviciilor de transport executate de operatorii de transport rutier pentru elevi, cel mult la nivelul valorii unitare lei/km, aprobată conform prevederilor art. 4 alin. (53) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023”.

 

Deoarece noul HG a apărut în decembrie, nu se înțelege sub nici o formă din textul articolului de mai sus, dacă transportatorii beneficiază de încasarea sumelor doar pentru decontul depus in luna Ianuarie, aferent transportului asigurat în decembrie, sau și retroactiv pentru perioada Septembrie-Decembrie.

Noul HG nu a fost discutat cu operatorii de transport care, alături de asociațiile elevilor, au sesizat Guvernul, încă de anul trecut, cu privire la problemele grave generate de proasta reglementare.

 

Este din ce în ce mai clar că aceste norme sunt elaborate intenționat așa, pentru a putea fi interpretate în încercarea de a evita, prin orice mijloace, efectuarea deconturilor si acordarea gratuității la transport către elevi.

 

Federația Operatorilor Români de Transport atrage din nou atenția factorilor de decizie cu privire la necesitatea consultării permanente, ținând cont de faptul că atât Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării cât și Primul Ministru refuză constant orice formă de dialog cu reprezentații transportatorilor”.

 

Cum se stabilește suma forfetara

Suma forfetară de care beneficiază fiecare elev se stabileşte pe baza valorii unitare lei/kilometru înmulţită cu numărul de kilometri parcurşi zilnic între domiciliu/reşedinţă şi unitatea de învăţământ şi numărul de zile de cursuri din luna de analiză.

 

Când se vor plăti sumele forfetare restante

Plata sumelor forfetare de care nu au beneficiat elevii pentru perioada cuprinsă între data începerii cursurilor școlare și data adoptării hotărârii consiliului județean cu avizul conform al ANRSC, se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului județean, prin care s-a aprobat valoarea unitară lei/km, conform documentului.

 

Prevederi generale, aplicabile din anul școlar 2024-2025

„Până la data de 31 august a fiecărui an, consiliile judeţene adoptă hotărâri prin care stabilesc valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare, cu avizul conform al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.”

 

Asigurarea sumelor forfetare se face pe baza tarifelor aprobate de consiliile judeţene.

 

„În fiecare an școlar, până la data începerii cursurilor anului școlar, consiliile județene transmit ISJ/ISMB lista operatorilor de transport public județean, rutele pe care aceștia operează și tarifele aprobate.”

 

Mecanismul de plată a sumelor forfetare

„Școlile întocmesc, până la data de 5 a fiecărei luni, situaţia centralizatoare a beneficiarilor de sume forfetare şi solicită ISJ/ISMB sumele necesare efectuării plăţii acestora.

ISJ/ISMB solicită Ministerului Educaţiei, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, suma necesară pentru plata sumelor forfetare.

Ministerul Educaţiei deschide creditele bugetare până la data de 20 a fiecărei luni.

ISJ/ISMB repartizează creditele bugetare unităţilor de învăţământ preuniversitar până la data de 25 a fiecărei luni.

Unităţile de învăţământ preuniversitar acordă sumele forfetare elevilor cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de sfârşitul lunii, pentru luna următoare.”

Situația transportului elevilor la nivel național: Nu toți elevii navetiști ajung la școală cu transport gratuit, așa cum prevede legea Educației. Doar elevii din 28 de județe au asigurat transportul

„În 28 de județe au fost atribuite contracte de delegare a gestiunii și pot fi decontate serviciile prestate de operatorii de transport de către inspectoratele școlare/direcțiile județene de învățământ preuniversitar, prin bugetul Ministerului Educației.

În 13 județe nu se asigură servicii publice de transport rutier județean, pe bază de contracte de delegare atribuite în condițiile Regulamentului CE nr. 1370/2007 și a legislației în domeniul achizițiilor publice, respectiv în județele: Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș și Maramureș, din care:

• în județele Giurgiu, Teleorman și Timiș nu se asigură sub nicio formă serviciul public de transport rutier județean;

• în județele Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava și Maramureș serviciul se efectuează prin licențe de traseu emise de consiliul județean, dar nu întrunește condițiile legale de serviciu public de transport rutier”, conform notei de fundamentare.

Sursa edupedu.ro

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata