Elevii navetiști ar putea primi sumele restante la mijlocul anului școlar 2023-2024

0 180

Proiectul Hotărârii de Guvern privind modul de calcul al sumelor forfetare pentru transportul elevilor, inclusiv pentru județele în care Consiliile Județene nu au încheiate contracte cu operatorii de transport și mecanismul prin care se face plata către elevi a fost pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi, 29 decembrie.

Potrivit edupedu.ro, elevii ar putea primi sumele forfetare restante abia la mijlocul anului școlar 2023-2024, conform documentului.

Astfel, „până la 1 februarie 2024, pentru perioada rămasă din anul școlar 2023-2024, consiliile județene adoptă hotărâri prin care stabilesc valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare, cu avizul conform al ANRSC și plata sumelor forfetare restante se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului județean”, potrivit proiectului.

Excepții: Inspectoratele vor plăti sumele restante operatorilor de transport, însă din 1 februarie 2024, dacă nu există contract încheiat cu Consiliul Județean, Inspectoratul nu mai poate efectua plăți către operatori.

„în județele în care până la data de 01 februarie 2024 nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport județean de persoane, ISJ/ISMB efectuează plata serviciilor de transport executate de operatorii de transport rutier pentru elevi, cel mult la nivelul valorii unitare lei/km, comunicată de către ANRSC

începând cu data de 1 februarie 2024, în județele în care nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport județean de persoane, ISJ/ISMB nu mai pot efectua plăți către operatorii de transport rutier județean.”

Stabilirea valorii unitare lei/km aferentă sumei forfetare ce se acordă elevilor

Valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare se stabilește anual de către consiliul județean ca medie a tarifelor medii lei/km/loc, inclusiv TVA, prevăzute în fișele de fundamentare ale tarifelor în vigoare, aferente tuturor traseelor și/sau grupelor de trasee din toate contractele de servicii publice de transport rutier județean de persoane atribuite de către consiliul județean.

Concomitent cu stabilirea valorii unitare lei/km consiliile județene stabilesc și suma forfetară pe zi aferentă fiecărei tranșe de 1 kilometru pe o distanță de la 1 la 50 de kilometri.

Consiliile județene care nu au finalizat nicio procedură de atribuire a contractelor de servicii publice de transport rutier județean de persoane adoptă hotărâri prin care aprobă valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare la nivelul valorii unitare medii la nivel național lei/km comunicată de către ANRSC.

Valoarea unitară medie la nivel național lei/km se calculează de către ANRSC ca medie a valorilor unitare lei/km stabilite de către consiliile județene și se publică pe site-ul instituției.

Consiliile județene solicită avizul conform al ANRSC atât pentru valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare lunare cât și pentru suma forfetară pe zi.

ANRSC emite avizul conform în termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea consiliului județean, însoțită de o documentație care cuprinde următoarele documente:

a) tabel centralizator cu toate tarifele medii lei/km/loc aferente tuturor traseelor/grupelor de trasee atribuite, în cazul în care consiliul județean are încheiate contracte de servicii publice de transport rutier județean;

b) tabel centralizator cu suma forfetară pe zi calculată pe distanța dus-întors de la 1 la 50 kilometri dintre domiciliul/reședința elevului și unitatea de învățământ.”

Cum se stabilește suma forfetara

Suma forfetară de care beneficiază fiecare elev se stabileşte pe baza valorii unitare lei/kilometru înmulţită cu numărul de kilometri parcurşi zilnic între domiciliu/reşedinţă şi unitatea de învăţământ şi numărul de zile de cursuri din luna de analiză.

Plata sumelor forfetare de care nu au beneficiat elevii pentru perioada cuprinsă între data începerii cursurilor școlare și data adoptării hotărârii consiliului județean cu avizul conform al ANRSC, se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului județean, prin care s-a aprobat valoarea unitară lei/km, conform documentului.

„Până la data de 31 august a fiecărui an, consiliile judeţene adoptă hotărâri prin care stabilesc valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare, cu avizul conform al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.”

Asigurarea sumelor forfetare se face pe baza tarifelor aprobate de consiliile judeţene.

„În fiecare an școlar, până la data începerii cursurilor anului școlar, consiliile județene transmit ISJ/ISMB lista operatorilor de transport public județean, rutele pe care aceștia operează și tarifele aprobate.”

  1. „Școlile întocmesc, până la data de 5 a fiecărei luni, situaţia centralizatoare a beneficiarilor de sume forfetare şi solicită ISJ/ISMB sumele necesare efectuării plăţii acestora.
  1. ISJ/ISMB solicită Ministerului Educaţiei, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, suma necesară pentru plata sumelor forfetare.
  1. Ministerul Educaţiei deschide creditele bugetare până la data de 20 a fiecărei luni.
  1. ISJ/ISMB repartizează creditele bugetare unităţilor de învăţământ preuniversitar până la data de 25 a fiecărei luni.
  1. Unităţile de învăţământ preuniversitar acordă sumele forfetare elevilor cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de sfârşitul lunii, pentru luna următoare.”

„În 28 de județe au fost atribuite contracte de delegare a gestiunii și pot fi decontate serviciile prestate de operatorii de transport de către inspectoratele școlare/direcțiile județene de învățământ preuniversitar, prin bugetul Ministerului Educației.

În 13 județe nu se asigură servicii publice de transport rutier județean, pe bază de contracte de delegare atribuite în condițiile Regulamentului CE nr. 1370/2007 și a legislației în domeniul achizițiilor publice, respectiv în județele: Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș și Maramureș, din care:

• în județele Giurgiu, Teleorman și Timiș nu se asigură sub nicio formă serviciul public de transport rutier județean;

• în județele Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava și Maramureș serviciul se efectuează prin licențe de traseu emise de consiliul județean, dar nu întrunește condițiile legale de serviciu public de transport rutier”, conform notei de fundamentare.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata