E oficial: Profesorii nu mai au voie să facă meditații cu elevii cărora le predau la clasă

0 162

Noua Lege a Educației interzice profesorilor să facă meditații cu elevii de la clasele la care predau.

La 1 februarie intră în vigoare Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3.051 din 2024 care stabileşte obligaţiile profesorilor de a completa declaraţiile de interese în care îşi vor asuma, sub sancţiunile Codului penal, că nu meditează elevii de la clasă.

 

Articolul 168 (3) Pentru a asigura echitatea și obiectivitatea în activitatea de predare-învățare-evaluare, personalului didactic de predare îi este interzis să desfășoare activități de pregătire suplimentară contracost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs, având obligația să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială, se arată în Legea 198 din 2023.

 

(4) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alineatului (3), la nivelul unităților de învățământ se constituie Registrul declarațiilor de interese.

Modelul Registrului declarațiilor de interese și procedura de declarare a intereselor se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Vineri, 19 ianuarie, s-a oficializat Ordinul Ministerului Educaţiei prin care se detaliază paşii pe care-i urmează profesorii ca să declare faptul că nu îşi meditează elevii de la clasă.

 

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, profesorilor le revine obligația să completeze declarația de interese în care îşi vor asuma faptul că îşi meditează elevii de la clasă, prevede Ordinul consultat de Economica.net.

 

În fiecare unitate de învăţământ se va desemna o persoană responsabilă pentru gestionarea declarațiilor de interese.

 

În momentul primirii declarațiilor de interese din partea celor care au obligația completării lor, ele vor fi înregistrate în Registrul declarațiilor de interese.

 

Acest registru se întocmește în formă scrisă și electronică.

 

Declarațiile de interese sunt publice, iar responsabilul de la nivelul unității de învățământ are obligația de a le publica pe site-ul unității de învățământ, anonimizând datele cu caracter personal, cu excepția numelui și prenumelui cadrului didactic, se arată în Ordinul Ministerului Educaţiei.

Nedeclararea meditațiilor pentru elevii de la clasa, clasele la care este încadrat profesorul constituie abatere disciplinară, potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 3.051 din 2024.

 

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata