Aldet

Conducerea Urban Serv : Consiliul Local are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților

0 218

Referitor la discuțiile publice privind serviciul de salubrizare al Municipiului Botoșani, Consiliul de Administrație al Urban Serv SA Botoșani comunică următoarele:

1. Legea serviciilor publice nr 51/2006, art. 28 prevede faptul că gestiunea serviciului public de salubrizare poate fi realizată prin modalitatea gestiunii directe.

2. Consiliul Concurenței, prin adresa nr. 10176/07.08.2019, comunică faptul că atribuirea directă a serviciului de salubrizare poate fi efectuată în conformitate cu Legea nr. 51/2006, în condițiile aprobării unui Studiu de oportunitate pe acest tip de gestiune.

 

3. Competența de a decide între atribuire directă și licitație nu este a Primarului Municipiului Botoșani. El este obligat, prin aparatul de specialitate, să prezinte Consiliului Local ambele modalități de gestiune (directă și delegată). Pentru procedura de atribuire prin licitație, Primăria Botoșani, în calitate de Autoritate contractantă, avea obligația de a demara procedura de achiziție cu mult înainte de expirarea contractului în curs, conform prevederilor legale.

4. Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă a unității administrativ-teritorială, are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, conform art. nr. 6 din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților, acesta urmând a decide modalitatea de atribuire a contractului de salubrizare pentru Municipiul Botoșani.

5. Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 3, alin (2), în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al colectivităților locale este prioritar, precum și art. 22, alin (1), conform căruia autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor.

Comunicat de presă Urban Serv

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata