locale psd
locale sus

Comisarii de la Garda de Mediu au suspendat activitatea la trei firme

0 1.147

În luna octombrie Comisariatul Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 471 inspecţii, dintre care 164 inspecţii planificate şi 307 neplanificate.

Dintre acestea: – 131 au vizat controlul poluării şi al biodiversităţii, biosecurităţii

– 31 au avut ca obiectiv exploatarea agregatelor minerale, ariile naturale protejate, microhidrocentrale.

Acţiunile au avut ca obievtiv verificarea operatorilor economici care desfaşoară activităţi de exploatări forestiere, verificarea stării de salubritate a localităţilor, cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţii, verificarea depozitelor de deşeuri neconforme, verificarea operatorilor economici privind responsabilitatea comunicării informaţiilor de utilizare în siguranţă a substanţelor chimice, verificarea respectării prevederilor legale privind deşeurile medicale rezultate din activităţile unităţilor sanitare.

De asemenea au fost verificate realizările măsurilor stabilite anterior precum şi respectarea măsurilor din actele de reglementare.

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu,

– nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare,

– neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor,

– depozitari necontrolate de deseuri,

– lipsa formularelor de transport deşeuri

În urma acestor controale s-a suspendat activitatea pentru 3 operatori economici din cauza lipsei Autorizaţiei de Mediu pentru activităţile de colectare şi transport deşeuri menajere pe raza judeţului Botoşani, colectare deşeuri feroase şi neferoase şi colectare-tratare vehicule scoase din uz.

Au fost aplicate 53 sancţiuni, în valoare totală de 628.500 lei.

Toate petiţiile înregistrate la Comisariatul Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu au fost soluţionate în termenul legal prevazut de Ordonanţa 27/2002 privind regimul de soluţionare al petiţiilor.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata