Cererile pentru ajutoarele de căldură se depun începând cu 16 octombrie la Direcția de Asistență Socială 

0 260

Municipalitatea botoșăneană demarează campania de primire a cererilor pentru acordarea ajutoarelor la încălzire pentru sezonul rece 2023 – 2024.

Începând cu data de 16 octombrie 2023, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri se preiau de la asociațiile de proprietari/locatari sau de la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, strada Săvenilor nr. 12, de către titularii dreptului de proprietate, succesorii de drept ai acestora, titularii contractelor de închiriere, comodat sau concesiune care nu sunt arondați unor asociații de proprietari/locatari. Programul de lucru cu publicul al DAS Botoșani este de luni până joi, în intervalul orar 8:30 – 15:30, respectiv vineri, între orele 8:30 – 13:00.

De asemenea, formularul de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială poate fi descărcat de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Botoșani (www.dasbotosani.ro) secțiunea -Beneficii- Ajutoare de încălzire.   

Ajutorul la încălzire pentru întreg sezonul rece, respectiv noiembrie 2023 – martie 2024, se acordă botoșănenilor care depun cererile până la data de 20 noiembrie 2023. Pentru cererile înregistrate ulterior datei de 20 ale lunii, ajutorul se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Pe lângă cerere și declarație pe propria răspundere, solicitanții trebuie să mai depună:  

  1. acte doveditoare privind componenţa familiei (copii)

acte de identitate (BI/CI, certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani)

certificat de căsătorie (după caz)

certificat de deces (după caz)

hotărâre judecătorească de divorţ (după caz)

hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei 

hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii (după caz) etc.

  1.       acte doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii  

–      adeverinţa de salariat (venitul net), în care să fie trecut dacă solicitantul beneficiază sau nu de bonuri de masă  

talon de pensie

talon de plată pentru diverse indemnizaţii etc.

–         beneficiarii de subvenţii APIA trebuie să prezinte decizia de acordare a plăţilor campania 2023.

  1.       acte justificative privind bunurile mobile și imobile deţinute

–         contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune

–         acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani  (după caz).

  1.     ultima factură de plată de la Furnizorii de energie, pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat.   
  2.     documente doveditoare privind debranșarea de la sistemul centralizat de energie termică sau debranșarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale (în cazul persoanelor care își asigură încălzirea locuințelor cu aparate racordate la rețeaua electrică).

Colegii noștri de la Direcția de Asistență Socială sunt pregătiți să acorde asistență tuturor persoanelor care se încadrează în criteriile de acordare a acestui ajutor de la stat. Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani, înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcţia de Impozite şi Taxe a Municipiului Botoşani, la solicitarea Direcției de Asistență Socială”, a declarat viceprimarul Liviu Toma.      

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 de lei, conform prevederilor art. 36 al(2), lit e) din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Ajutorul de încălzire încasat necuvenit se recuperează, conform prevederilor art.33 al(4) din Legea nr.226 din 2021. 

 

 

 

 

 

 

                         

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata