Bugetul municipiului Botosani : VEZI cat si unde se investeste in acest an

0 752

Primarul municipiului, Cătălin Flutur, a prezentat azi structura bugetului municipalității pe acest an.

Buget 2018 municipiul Botosani

VENITURI 2018

T O T A L 143.441,84 mii lei

1. Venituri din impozite și taxe locale, inclusiv taxele speciale……………… 44.939,35 mii lei;
2. Cote defalcate din impozitul pe venit (43%) …………………………………… 46.778,00 mii lei;
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale……………………………………………………. 1.092,00 mii lei;
4. Sume defalcate din TVA ……………………………………………………………….. 32.203,00 mii lei;
5. Subvenții pentru finanțarea sănătății ………………………………………………. 3.314,49 mii lei;
6. Subvenții pentru ajutor încălzire conform OUG 70/2011 ………………….. 25,00 mii lei;
7. Sume din excedentul anului anterior ………………………………………………. 15.090,00 mii lei.

VENITURI 2017

T O T A L 229.385,92 mii lei

1. Venituri din impozite și taxe locale, inclusiv taxele speciale……………… 40.683,49 mii lei;
2. Cote defalcate din impozitul pe venit (43%) …………………………………… 63.685,83 mii lei;
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale……………………………………………………. 225,35 mii lei;
4. Sume defalcate din TVA ……………………………………………………………….. 114.470,69 mii lei;
5. Subvenții pentru finanțarea sănătății ………………………………………………. 3.021,12 mii lei;
6. Subvenții pentru ajutor încălzire conform OUG 70/2011 ………………….. 19,02 mii lei;
7. Sume din excedentul anului anterior ………………………………………………. 7.280,42 mii lei.

Ponderea veniturilor în total 2017
Cheltuieli 2018
Cheltuielile secțiunii de funcționare ………………………………… 129.801,34 mii lei;
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare …………………………………. 14.040,50 mii lei.
Repartizarea cheltuielilor pe secțiuni
Cheltuieli secțiunea funcționare
Repartizarea sumelor din secțiunea de funcționare
Secțiunea dezvoltare14.040,50 mii lei
Capitole neacoperite în proiectul de buget, urmând a fi supuse unor rectificări ulterioare
Subvenție energie termică – 5.000, 00 mii lei;
Subvenții transport în comun – 2.000,00 mii lei
Cheltuieli materiale ( reparații străzi, cheltuieli curente) – 5.000,00 lei
AUTORITĂŢI EXECUTIVE

Total general: 69,50 mii lei

Alte cheltuieli de investiţii: 69,50 mii lei

Alte cheltuieli
Integrarea aplicației de impozite și taxe în sistemul de gestiune financiar-contabil
Mașină de numărat bancnote
Creșterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere (GAL 5.1)
ÎNVĂŢĂMÂNT

Total general: 1.076,90 mii lei

Obiective de investiţii în continuare: 267,60 mii lei
Obiective de investiţii noi: 371,00 mii lei
Alte cheltuieli de investiţii: 438,30 mii lei

Obiective de investiţii:
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu, la Colegiul Național A.T. Laurian, Colegiul Tehnic Gh. Asachi, Liceul Dimitrie Negreanu, Liceul Alexandru cel Bun, Liceul Tehnologic Petru Rareș, Liceul cu program Sportiv, Școala Gimnazială Sf. Nicolae, Școala Gimnazială nr.2, Școala Gimnazială Grigore Antipa, Școala Gimnazială nr. 7, Grădinița Floare de Colț, Grădinița Șotron, Grădinița nr.23, etc. Aceste lucrări se vor executa cu finanațare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (sumele din buget reprezintă cofinanațarea locală)
Execuție utilități pentru sala de atletism de la Liceul cu Program Sportiv Botoșani
Amenajare pistă de atletism suprafață sintetică – Liceul cu Program Sportiv
Execuție utilități săli de sport de la Colegiul Național Mihai Eminescu și Liceul Pedagogic Nicolae Iorga
Reabilitare și dotare săli pentru Servicii educaționale pentru copiii aflați în risc de abandon școlar și ”A doua șansă” în cadrul Centrului Comunitar (GAL 5.1)
Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron (POR 4.4) , Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22 (POR 4.4)
Reabilitare și modernizare Grup școlar „Petru Rareș” (POR 4.5)

ÎNVĂŢĂMÂNT – 2 –

Alte cheltuieli

Documentație tehnică Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu – Reabilitare și modernizare infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu Școala Gimnazială Elena Rareș si Școala Gimnazială nr. 10 (POR 10.1b)
Documentație tehnică (expertiză tehnica , audit energetic, DALI) Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron (POR 4.4), Grădinița nr. 22 (POR 4.4), Grup școlar „Petru Rareș” (POR 4.5)
Documentație tehnică Reabilitare și dotare săli pentru Servicii educaționale pentru copiii aflați în risc de abandon școlar și ”A doua șansă” în cadrul Centrului Comunitar (GAL 5.1)
Dotare laboratoare de fizică la Colegiul Național Mihai Eminescu, cu finanțare prin PNDL
Documentație tehnică execuție utilități sală de sport Colegiul Național Mihai Eminescu
Documentație tehnică execuție utilități sală de sport Liceul Pedagogic Nicolae Iorga
Documentație intabulare Școala gimnazială Sf. Nicolae – gradinița, Gradinița nr. 20, Gradinița nr. 5, Colegiul tehnic Gh. Asachi

SĂNĂTATE

Total general: 591,00 mii lei

Obiective de investiţii în continuare: 200,00 mii lei
Obiective de investiţii noi: 300,00 mii lei
Alte cheltuieli de investiţii: 91,00 mii lei

Obiective de investiţii:
Spitalul de Pneumoftiziologie – Reabilitare instalații termice
Spital municipal de boli cronice și îngrijiri paliative – deviere rețele
Tunel de legatură între Spitalul municipal de boli cronice și îngrijiri paliative și bucatarie spital Sf. Gheorghe
Racorduri utilități Spitalul municipal de boli cronice și îngrijiri paliative
Alte cheltuieli:
Documentație tehnică racorduri utilități Spitalul municipal de boli cronice și îngrijiri paliative
Documentație deviere rețele Spital municipal de boli cronice și îngrijiri paliative
”Granițe sigure și garantate de pericole epidemiologice umane: Tuberculoza” – Spitalul de Pneumoftiziologie

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Total general: 4.521,70 mii lei

Obiective de investiţii în continuare : 2.492,00 mii lei
Obiective de investiţii noi: 798,00 mii lei
Alte cheltuieli de investiţii: 1.231,70 mii lei

Obiective de investiţii:
Parcul regional de agrement turistic și sportiv „Cornişa”
Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe ”(POR 5.1)
Amenajare versant Pacea str. Pacea Municipiul Botosani (POR 4.2.)
Amenajarea zonei de recreere, str. Varnav nr. 17 în municipiul Botosani (POR 4.2)
Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătațirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane (GAL 5.1)
Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – Amenajare zonă de receere str. Pacea în municipiul Botoșani, Amenajare zonă de recreere Parc de joacă și reabilitare str. Adrian Adamiu în municipiul Botoșani, Amenajare zonă de recreere Aleea Nucului nr. 12 A în municipiul Botoșani (POR 4.3)
Consolidare și restaurare Teatrul Mihai Eminescu Botoşani
Restaurarea Monumentului închinat țăranilor (Monumentul Răscoalei din1907)
Execuție lucrări specifice de construcții la parapet existent (înlocuire parapet din beton cu parapet metalic) – Peluza C – Stadionul Municipal
Reabilitare unităţi de cult din municipiul Botoşani
CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – 2
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total general: 243,00 mii lei

Obiective de investiţii noi: 20,00 mii lei
Alte cheltuieli de investiţii: 223,00 mii lei

Obiective de investiţii:
Construire și echipare Creșă pentru educația timpurie antepreșcolară Cartier ANL Cismea (POR 4.4)
Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axat pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel putin 840 de persoane (GAL 5.1)
Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – modernizare clădire pentru a găzdui activități social – comunitare, respectiv magazin social (GAL 5.1)
Alte cheltuieli:
Documentație tehnică construire și echipare Creșă pentru educația timpurie antepreșcolară Cartier ANL Cismea – Expertiză tehnică, Audit energetic și DALI/SF, DTAC, PT, UE (POR 4.4)
Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axat pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel putin 840 de persoane (GAL 5.1)
Documentație tehnică Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – modernizare clădire pentru a găzdui activități social – comunitare, respectiv magazin social (GAL 5.1)
Dotari SPLAS – Licențe rețea Microsoft CAL User, server 2012,
– Server rețea cu sistem de operare Microsoft Server 2012
LOCUINŢE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ – 1
Total general: 5.691,30 mii lei

Obiective de investiţii în continuare: 1.416,00 mii lei
Obiective de investiţii noi: 1.202,00 mii lei
Alte cheltuieli de investiţii: 3.073,30 mii lei

Obiective de investiţii:
Execuție utilități locuințe Ansamblu locuinţe Șoseaua Iașului
Locuințe sociale cartier ANL Cișmea – C-tin Iordăchescu
Execuție utilități Locuințe sociale cartier ANL Cișmea – C-tin Iordăchescu
Îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Centrul Istoric (GAL 5.1) – Reabilitare locuinte sociale (fatade, acoperis, grupuri sanitare, recompartimentare, reabilitarea spațiilor comune, instalatii electrice, tâmplărie, igienizare interioară)
Amenajare acces Cimitirul Armatei și amenajări conexe (conform HCL 147/2016)
Extindere cimitir Eternitatea
Amenajare alei cimitire Eternitatea si Pacea
Extindere rețea distribuție gaze naturale str.Doboșari, str. Vâlcelei, Al. Dumitru Furtună, Al. Ion Istrate, Al.Iacob Iacubovici (proiectare și execuție)
Extindere rețea distribuție gaze naturale str. Săvenilor – str. Plopilor (proiectare și execuție)
Extindere rețea distribuție gaze naturale str. Pod de Piatră (proiectare și execuție)
Extindere rețea distribuție gaze naturale Al. Ctin Iordache – str. Tomis (proiectare și execuție)
LOCUINŢE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ – 2

Alte cheltuieli:
Documentaţie tehnică reactualizare PUG
PUZ Ansamblu urban Șoseaua Iașului
Proiectare utilități locuințe Ansamblu locuinţe Șoseaua Iașului
Documentație tehnică execuție utilități Locuințe sociale cartier ANL Cișmea – C-tin Iordăchescu
Întocmire documentație Carte funciară și ridiăari topografice clădiri și terenuri proprietate CL
Întocmire studii geotehnice pentru clădiri și terenuri aflate în domeniul public și privat al municipiului
Documentații de evaluare imobile – necesare în vederea achiziționării, înstrăinării sau în vederea instrumentării unor schimburi de teren, de catre UAT municipiul Botoșani
Documentație tehnică Rebilitare și modernizare canalizare menajeră str. Grigore Antipa
Expertiză tehnică imobil Str. 1 Decembrie nr. 46 bis
Expertiză tehnică imobil str. Independenței nr. 12
Dezvoltarea integrată a iluminatului public în municpiul Botoșani – faza SF
Studiu de soluție extindere rețea electrică cartier Luizoaia
Documentație tehnică amenajare acces Cimitirul Armatei și amenajări conexe (conform HCL 147/2016)
Elaborare hartă identificare beciuri din Centrul Istoric

COMBUSTIBIL ŞI ENERGIE
Total general: 478,00 mii lei

Obiective de investiţii noi: 297,00 mii lei
Alte cheltuieli de investiţii: 181,00 mii lei

Obiective de investiţii:
Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1

Alte cheltuieli:
Documentație tehnică „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II – POIM axa 7.1.“
Expertiză tehnică coș de fum Modern Calor, privind urmărirea comportării în timp
TRANSPORTURI
Total general: 1.369,10 mii lei

Obiective de investiţii în continuare: 317,90 mii lei
Obiective de investiţii noi: 532,20 mii lei
Alte cheltuieli de investiţii: 519,00 mii lei

Obiective de investiţii:
Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale de rulare (POR 4.1)
Îmbunătățire infrastructură rutieră Cartier Împărat Traian (GAL 5.1) – str. Vâlcelei, str. Izvoarelor și altele
Reabilitare și modernizare str. Ana Ipatescu, str. Crinilor, str. Alexandru cel Bun, str. Iuliu Maniu, str. Popăuți, str. IL Caragiale, str. Gh Hasnaș, str. Dimitrie Bolintineanu, Drumul Tătarilor
Sens giratoriu intersecție Bucovina cu George Enescu
Alte cheltuieli
Actualizare documentație ”Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale de rulare” (POR 4.1)
Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea transportului public local de călători cu tramvaiul – Achiziție material rulant (POR 4.1)
Documentație tehnică îmbunătățire infrastructură rutieră Cartier Împărat Traian (GAL 5.1) – str. Vâlcelei, str. Izvoarelor și altele
Documentație tehnică Reabilitare și modernizare str. Ana Ipatescu, str. Crinilor, str. Alexandru cel Bun, str. Iuliu Maniu, str. Popăuți, str. IL Caragiale, str. Gh Hasnaș, str. Dimitrie Bolintineanu, Drumul Tătarilor
Documentație tehnică Sens giratoriu intersecție Bucovina cu George Enescu

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata