Botosanenii pot depunere cereri pentru ajutorul de incalzire cu gaz, energie electrica si lemne

0 400

Primăria Municipiului Botoşani anunţă că începând cu data de 16.10.2017 cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri se preiau de la asociațiile de proprietari/locatari sau de la sediul Serviciului Public Local de Asistență Socială din str. Săvenilor nr. 12, municipiul Botoșani de către titularii dreptului de proprietate, succesorii de drept ai acestora, titularii contractelor de închiriere, comodat sau concesiune care nu sunt arondați unor asociații de proprietari/locatari.
De asemenea, formularul de cerere și declarație pe propria răspundere (anexa nr.1 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001) poate fi descărcat de pe site-ul Serviciului Public Local de Asistență Socială Botoșani (www.splasbotosani.ro).
Pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire pe întreg sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018 cererile vor fi depuse de către solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare, până la data de 20.11.2017. Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii, acordarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.
Formularele conținând cererile și declaratiile pe propria răspundere vor fi însoțite de următoarele documente :
acte doveditoare privind componenţa familiei(copii),
acte de identitate (BI/CI , certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),
certificat de căsătorie (după caz),
certificat de deces (după caz),
hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),
hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,
hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),etc.
2.1. acte doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii,
– adeverinţa de salariat (venitul net),cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă
talon de pensie,
talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.
2.2. beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor campania 2017
3. acte justificative privind bunurile mobile si imobile deţinute,
– contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,
– acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani (după caz).
4. Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcţia de Impozite şi Taxe a Municipiului Botoşani, la solicitarea Serviciului Public Local de Asistență Socială
5. ultima factură de plata de la E-ON Gaz sau E-on Energie, dupa caz, pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat si documente doveditoare privind debransarea de la sistemul centralizat de energie termica sau debransarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale
6. contractul de furnizare a energiei electrice aflat in termen de valabilitate

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 2000 lei conform prevederilor art. 33 al(3) din OUG nr.70/2011, iar ajutorul de încălzire încasat necuvenit se recuperează, conform prevederilor art. 30 al(4) din OUG nr.70/2011.

Programul de lucru cu publicul al SPLAS Botoșani este următorul:
8,30 – 15,30 – luni – joi
8,30 – 13,00 – vineri

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata