Auxiliarele folosite la clasa vor fi propuse de profesori si aprobate de parinti

0 629
Asociatiile de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor isi vor exprima acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de profesori si vor intreprinde demersurile necesare punerii in practica a deciziilor, potrivit noii modalitati de utilizare in scoli a auxiliarelor.
Modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) a fost reglementata si aprobata prin ordin de ministru si a fost inclusa in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP).
„In functie de nevoile specifice fiecarui ciclu de invatamant, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice selecteaza auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de CNEE. Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte, care le prezinta adunarii generale a parintilor. Adunarea generala a parintilor hotaraste sustinerea cadrelor didactice si a echipei manageriale a unitatii de invatamant privind activitatile, auxiliarele didactice si mijloacele de invatamant utilizate in demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii copiilor/elevilor. Ulterior, Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti din fiecare unitate de invatamant isi exprima acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de cadrele didactice/catedre/comisii metodice si intreprind demersurile necesare punerii in practica a deciziilor luate de adunarile generale ale parintilor, cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar. Cadrele didactice vor fi informate prin intermediul consiliilor profesorale in legatura cu aceste demersuri”, arata un comunicat al Ministerului Educatiei.
Rezultatele primei sesiuni de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice au fost publicate in data de 5 ianuarie 2018 si au fost validate prin ordin de ministru. Suplimentar, a fost adoptata si procedura operationala pentru reluarea procesului de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice care nu au fost acceptate din cauza nerespectarii criteriilor prevazute de metodologia de evaluare.
Ordinul de ministru care stabileste procedura de utilizare a auxiliarelor didactice contine si o serie de amendamente aplicate Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP) din 2016, ca urmare a introducerii invatamantului dual ca forma de organizare a invatamantului profesional si tehnnic, precum si a necesitatii de a clarifica o serie de aspecte care vizeaza posibilitatile de continuare a studiilor si de realizare a transferurilor elevilor.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata