Au inceput sedintele publice pentru ocuparea posturilor din invatamant

0 221

Timp de două zile candidaţii ce au susţinut concursul de titularizare şi au minim 7 îşi ocupă posturile la catedră. Alături de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean la şedinţe participă şi reprezentanţii sindicatelor din educaţie.

Miercuri de la ora 10.00,în Aula Colegiului Naţional „A. T. Laurian” a avut loc şedinţa publice de repartizare a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8)din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.Candidații vor avea asupra lor actul de identitate. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit (procură notarială în original) la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

Joi va avea loc şedinţa publică de repartizare a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte),sau cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6)din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin ordinul ministrului interimar al  educaţiei naţionale nr.5460/2018, cu modificările și completările ulterioare, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.Candidații vor avea asupra lor actul de identitate. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit (procură notarială în original) la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

Următoarele şedinţe publice vor avea lor pe 22 şi 23 august.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata