Au fost făcute primele plăți pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune

0 293

Începând cu această lună, instituțiile responsabile cu protecția socială vor face primele plăți în baza prevederilor legii vizând Venitul Minim de Incluziune (VMI).

Acest ajutor bănesc se acordă persoanelor care au beneficiat până acum de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei, dar și altor persoane/familii fără venituri sau cu venituri reduse. Venitul minim de incluziune constă în: ajutor de incluziune (AI) și ajutor pentru familia cu copii (AFC).

Direcția de Asistență Socială Botoșani a primit cereri pentru VMI începând cu luna noiembrie a anului trecut.

În perioada noiembrie – decembrie 2023, la DAS s-au depus 403 de dosare, dintre care 381 au fost aprobate și 22 au fost respinse pentru că solicitanții au venituri care depășesc plafonul stabilit prin lege sau bunuri care conduc la excluderea VMI.

Dintre cei 381 de beneficiari ai VMI

– 122 primesc doar ajutor de incluziune, suma totală de plată fiind de 46.871 de lei

– 190 beneficiază de ambele componente (AI și AFC) și vor primi, în total, suma de 171.970 de lei.

– Pentru 69 de beneficiari s-a stabilit dreptul la ajutorul pentru familia cu copii, suma totală de plată fiind de 18.833 de lei.

Plățile se fac de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Botoșani.
Noile reglementări mențin obligația prestării orelor de muncă în folosul comunității
Potrivit conducerii DAS, în cele 381 dosare aprobate au fost identificate 270 de persoane apte de muncă. Până la această dată, au fost programate pentru a efectua acțiuni și lucrări de interes local 193 de persoane după cum urmează:

– la Direcția Servicii Publice – 116 persoane, cu un total de 7.136 de ore

– la Direcția Sport și Agrement – 71 de persoane, cu un total de 4.320 de ore

– la Primăria Municipiului Botoșani – 4 persoane, cu un total de 144 de ore

– la Spitalul Județean – Secția psihiatrie – 2 persoane, cu un total de 64 ore.

Aceste ore sunt aferente lunilor ianuarie și februarie.

În funcție de cuantumul ajutorului de incluziune primit, cei care sunt sprijiniți financiar de către stat trebuie să presteze lunar între 16 și 80 de ore de muncă.
“Sunt exceptate de la efectuarea lucrărilor de interes local persoanele aflate la vârsta de pensionare, cele care au copii sub trei ani sau copii încadrați în grad de handicap grav sau accentuat, respectiv beneficiarii care au în grijă persoane cu grad de handicap grav sau accentuat”, a declarat viceprimarul Liviu Toma.
Ajutorul de incluziune este de 313 lei pentru o persoană singură și de 456 de lei, în cazul persoanelor singure care au peste 65 de ani.
Ajutorul lunar pentru familiile monoparentale are un cuantum minim de 126 de lei și poate ajunge până la 547 de lei, stabilit în funcție de nivelul venitului minim ajustat și numărul copiilor din fiecare familie. În cazul familiilor biparentale, ajutorul financiar este de 97 de lei până la 488 de lei.
Condițiile de acordare a VMI
Venitul Minim de Incluziune se acordă persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții generale:
1. Nu dispun de venituri suficiente pentru a-și asigura un nivel de trai minim
2. Au venituri nete lunare ajustate (venitul net lunar ajustat reprezintă suma care revine fiecărui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienților de echivalență corespunzători dimensiunii familiei)
a) Pentru acordarea ajutorului de incluziune, venitul net lunar ajustat trebuie să fie de până la 313 de lei, respectiv de până la 456 de lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani
b) Pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii, venitul net lunar ajustat trebuie să fie de până la 797 de lei
3. Completează cererea de acordare a venitului minim de incluziune și furnizează documentele justificative. Cererea este analizată de către reprezentanții DAS Botoșani, care stabilesc dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a VMI, prin verificarea documentelor depuse de solicitanți și efectuarea de anchete sociale la domiciliul acestora.

 

 

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata