ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA A 2 IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI FRUMUȘICA, JUDEȚUL BOTOȘANI

0 159

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA A 2 IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI FRUMUȘICA, JUDEȚUL BOTOȘANI

          Comuna Frumușica, cu sediul în sat Frumușica, strada Ieșirea Storești, nr. 3, face cunoscut că în data de 10.04.2023, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Frumușica, va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea a două imobile situate în intravilan, proprietatea privată a Comunei Frumușica pe o perioadă de 49 de ani.

1.Denumirea imobilului, caracteristici principale: 

        Imobilul este situat în sat Vlădeni-Deal, comuna Frumușica, județul Botoșani, reprezintă o parcelă de teren intravilan cu suprafața de 1043 mp, parcela cadastrală 122, pe care este edificată o construcție comercială de tip parter (Școală Vlădeni-Deal), neintabulată, cu aria construită de 209,10 mp și aria utilă de 167,28 mp. Nivelul minim al redevenței: 590 lei/lună.

        Imobilul este situat în sat Rădeni, Comuna Frumușica, județul Botoșani, reprezintă o parcelă de teren intravilan cu suprafața de 459 mp, parcela cadastrală 198, pe care este edificată o construcție comercială de tip parter (Han Rădeni), intabulată cu CF 50068, cu aria construită de 232 mp și aria utilă de 162 mp. Nivelul minim al redevenței: 600 lei/lună.

2.Informații privind concedentul:

Concedent: Comuna Frumușica, județul Botoșani,

Cod Fiscal: 3373322 

Adresa: Strada Ieșirea Storești, nr. 3 

Tel/Fax: : Tel. 0231/554103,  

E-mail: primariafrumusica@yahoo.com

Site: www.primariafrumusica.ro

3.Informații privind documentația de atribuire:

  • documentația de atribuire și caietul de sarcini se pot procura de la Sediul Primăriei Comunei Frumușica, pe baza unei solicitări adresate Compartimentului de Urbanism,
  1. Informații privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor este 10.04.2023, ora 11:30.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Frumușica, Strada Ieșirea Storești, nr. 3. 
  • Ofertele se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat la Primăria Comunei Frumușica, cu respectarea Caietului de Sarcini 

Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare sunt precizate în Documentația de atribuire.

  • Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redevenței.

 

              

     

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata