Anunț primăria Mihai Eminescu: PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

0 82

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: Comuna MIHAI EMINESCU

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naționale, Componenta C10: FONDUL LOCAL, Investiția 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) şi 1.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2, PNRR/2022/C10/11.3, Runda 1

 

Numele proiectului de investiție: ,,Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOȘANI” Cod proiect: C10-11.2-231 / 16.05.2022

 

Contract de finanțare nr. 146385/23.12.2022

 

Durata proiectului: 27 de luni; Data de începere: 23.12.2022; Data finalizare: 23.03.2025 Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicaţiilor) ce contribuie la îmbunătăţirea mobilităţii locale, respectiv a managementului local. De asemenea, se permite şi achiziționarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice.

 

Obiectivele generale urmărite:

 

Creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor fata de administraţia publica locala Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetăţenii comunităţii

 

Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban

 

Creşterea calităţii serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora

 

Obiectivele specifice urmărite:

 

Creşterea interacţiunii cu cetăţenii comunităţii

 

încurajarea spiritului civic si a participării cetăţenilor la actul de administrare

 

Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorităţii publice locale

 

Creşterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare

 

Monitorizarea si optimizarea consumurilor de energie

 

Crearea bazelor de date a consumurilor de energie si a parametrilor de mediu

 

Instalarea de mobilier urban inteligent, conducând la creşterea ariei de acoperire a sistemului WiFi in spatiile publice si creşterea ariilor iluminate

 

încurajarea utilizării transportului in comun prin crearea de spatii inteligente de îmbrăcare / debarcare a calatorilor

 

Monitorizarea si controlul in timp real a infrastructurii tehnico-municipale de iluminat public

 

Monitorizarea parametrilor relevanţi de mediu

 

Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice şi hybrid

 

Valoare totală proiect: 2.195.407,53 lei

 

Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR: 1.844.880,28 lei

 

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: lonel Nicoleta Daniela – Sef serviciu financiar contabil, telefon: 0744973921, e-mail: registratura@comunamihaieminescu.ro

 

,,Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GeneraţieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata