Anunț: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” – Trușești, Botoșani

0 245

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” –

Trușești, Botoșani

CONTRACT DE FINANŢARE Nr. 5556/17.01.2023 în cadrul

Planului Național de Redresare și Rezilienţă Componenta 10 – Fondul Local 1.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 1.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, PNRR/2022/C10/11.3, Runda 1

Părţile

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, localitatea București, sector 5, România, cod poștal 050706, telefon: 0372.111.506, poştă electronică: pnrr@mdlpa.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta 10 – Fondul Local,

UAT COMUNA TRUȘEȘTI cu sediul în Comuna Trușești, Strada 1, Nr. 64, Județul Botoșani, cod poștal: -, telefon: 0231570207, poştă electronică: primaria_trusesti@yahoo.com, cod fiscal 3373497, reprezentată legal prin domnul AILENEI PETRU GRIȘA având funcția de primar, în calitate de Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare.

Numele proiectului: „REABILITARE MODERATĂ CĂMIN CULTURAL IONĂȘENI, COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Trușești

Numar de inregistrare contract: 5556 din 17.01.2023

Valoarea totală a proiectului: 1.780.133,00 lei

Data finalizării proiectului: 30.06.2026

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata