Anunț: Modernizare drumuri de interes local în comuna Gorbănești

0 222

COMUNA GORBÃNESTI titular al proiectului”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GORBÃNESTI, JUDETUL BOTOSANI”, amplasament situat în satele Gorbänesti, Batrânesti, George Cosbuc, Socrujeni, Siliscani si Vânãtori, comuna Gorbänesti jud. Botosani, anuntá publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentiei pentru Protectia Botosani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GORBÃNESTI, JUDETUL BOTOSANI”,amplasament situat in satele Gorbãnesti, Bãtrânesti, George Cosbuc, Socrujeni, Siligcani si Vânãtori,comuna Gorbãnesti,jud. Botosani.

 

Proiectul deciziei de încadrare gi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14,precum si la urmãtoarea adresã de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritãtii competente pentru protectia mediului.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata