Angajatii pot negocia contractele de munca – VEZI in ce conditii –

0 562

Referitor la negocierea colectivă, Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede la art.129 că:

(1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.

(2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale.

(3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

(4) În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

(5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor.

(6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.

Negocieri pentru modificarea contractelor prin acte adiţionale

În contextul modificărilor introduse de OUG 79/2017 privind transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, ce urmează a se aplica de la 1 ianuarie 2018, legiuitorul a venit cu o serie de reguli privind negocierile pentru modificarea contractelor de muncă prin acte adiţionale.

Astfel, pentru punerea în aplicare a OUG nr.79/2017, este obligatorie:

– Iniţierea negocierii colective, în unităţile în care nu există încheiat contract/accord colectiv de muncă (derogare de la art.129, alin.(1))

– Negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare (derogare de la art.129 alin. (3) şi (5)).

În aplicarea acestor prevederi, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale (după caz) pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.

În unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale (după caz), pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative în sectorul de activitate sau al unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

ATENŢIE! Aceste reguli se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017. Toţi angajatorii, indiferent de numărul de salariaţi, trebuie să iniţieze negocierile colective.

Potrivit Legii dialogului social, refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata