Angajații Casei Județene de Pensii Botoșani continuă protestul

0 231

Functionarii publici si personalul contractual  din cadrul Casei Judetene de  Pensii  Botosani, au hotarat cu o  majoritate , adoptarea  unei forme de protest in data de 26.10.2023, ora. 10.00,  fata de parcursul legislativ al proiectului de lege  privind completarea art. 141 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in sensul in care ,” personalul  caselor teritoriale de pensii sa beneficiaze, prin asimilare, de aceleasi drepturi salariale ca si personalul din  cadrul CNPP, stabilite  potrivit legislatiei  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice”.

Acest proiect de lege,  a primit aviz negativ din partea Guvernului Romaniei iar la Senat acest proiect a fost respins, urmand sa intre si in dezbaterea Camerei Deputatilor.

Aratam ca, intentia noastra nu a fost  aceea de a perturba  activitatea curenta (nu s-a intrerupt activitatea de relatii cu publicul si nici activitatea interna),  si nu intentionam sa prejudiciem  in niciun fel interesele beneficiarilor nostri , ci doar sa ne facem auzite   nemultumirile, cu privire la lipsa unui sistem de salarizare transparent, motivat  si nediscriminatoriu , care a condus la o situatie inacceptabila astazi ,la nivel de case teritoriale de  pensii. 

Analizand salariile celorlalti functionari publici  cu aceeasi incadrare, din cadrul altor ministere, se poate observa ca in prezent beneficiaza de salarii nete cu mult mai mari decat ale celor din Ministerul Muncii- casele teritoriale de pensii,   salarii stabilite  in baza aceleiasi legi, respectiv Legea 153/2017  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

        S-a ajuns la aceasta situatie, respectiv  salarii mai mari  cu 1000 lei – 3000 lei  net , pe considerentul ca celelalte ministere au obtinut prin Hotarari de Guvern/ Ordonante de urgenata sau Ordin de ministru,  asimilarea salariilor la  nivel central, de minister sau agentie dupa caz (Ministrul Finantelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, etc). La nivel local chiar si cei din adminstratia locala sau judeteana, au salarii net superioare, in conditiile in care detin tot  calitatea de functionari publici.

Prin adoptarea unei legi in sensul celor aratate  mai sus, s-ar respecta  principiile legii salarizarii respectiv: principiul nediscriminarii, principiul egalitatii  si principiul importantei sociale a muncii , si nu ar mai fi incalcat principiul prevazut  de dispozitiile  art. 1 alin.2 din OUG nr.137/2000 privind  prevenirea si sanctionarea  tuturor formelor de discriminare.

       Pentru respectarea principiului constitutional  al egalitatii in fata legii, nivelul  maxim al salariului de baza /indemnizatiei de incadrare   trebuie sa fie acelasi  pentru tot personalul  salarizat potrivit dispozitiilor  de lege  aplicabile in cadrul aceleiasi categorii profesionale, respectiv  familii  ocupationale prevazute de   Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Nemultumirile noastre, cu privire la drepturile salariale,  sunt cunoscute. Desi  ne-a fost recunoscuta munca si efortul sustinut, depus in activitatea zilnica pentru respecarea termenelor legale in raport de volumul mare de activitate, nu s-a luat nici o masura privind majorarea drepturilor salarile, iar cand in final s-a initiat un proiect de lege, acesta este respins.

      Aratam ca nu toti bugetarii au salarii nesimtite, drepturile noastre salariale fiind  nemodificate de aproximativ 7 ani, iar in curand vom ajunge sa primim salarii la nivelul salariului minim brut pe economie, acesta fiind anual majorat iar ale noastre ramanand nemodificate. Nu dorim decat salarii decente in raport de munca pe care o depunem. 

       Exista un sentiment de profunda  nemultumire, generat de  salariu nemotivant,  cresterea volumului de munca, imposibilitatea recompensarii  muncii  peste durata programului normal de lucru, practic  nerecunoasterea  importantei muncii  noastre  si  a nivelului  de specializare – dobandit in ani de zile. 

      Discrepantele majore dintre salariile functionarilor publici au fost constatate  si de catre Comisia Europeana, care  a atras atentia  guvernantilor nostri cu privire la necesitatea urgenta de a adopta o noua lege a salarizarii prin care sa fie egalizate toate salariile si eliminate  decalajele existente in prezent.

     In consecinta, solicitarile noastre se pot rezuma astfel:

  • Respectarea principiilor sistemului de salarizarizare a personalului platit din fonduri publice (nediscriminării, egalității, importanței sociale a muncii, stimulării personalului, transparenței – art. 6 dinLegeanr. 153/2017)prin:
  • alinierea, într-o primă etapă, a veniturilor salariale la nivelul celor de la Casa Națională de Pensii Publice, având în vedere că activitățile desfășurate la nivelul caselor teritoriale de pensii nu sunt, nici pe departe, mai puțin importante sau mai puțin complexe față de cele desfășurate la nivel central, aliniere déjà implementată la alte instituții (Ex: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii, etc);
  • eliminarea inechităților salariale atât în cadrul ”Administrației”, cât și față de celelalte familii ocupaționale, situații existente în mod evident, din moment ce chiar și numai la nivelul compartimentelor cu ”activități comune” din cadrul instituțiilor publice (Financiar/Contabilitate, ResurseUmane, Informatică, Juridic, Achizițiietc), există diferențe salariale și de 100% (venituri salariale duble în unele instituții față de altele);
  • respectarea prevederilor legale din Codul Administrativ privind cariera funcționarilor publici;
  • redactarea noii legi privind salarizarea personalului plătit din fonduripublice pe baza unor analize complete și corecte a activităților desfășurate în autoritățiile și instituțile publice și nu prin decizii bazate pe ”forță”, chiar și numai cea a reprezentării, pentru a nu se ajunge iarași în situația ca angajații caselort eritoriale de pensii (doar3.500), care administrează poate cel mai mare și complex sistem informatics și informational (aprox. 10.000.000 de asigurați și pensionari/lunar + un sistem legislativ, care se întinde pezeci de ani), să aibă printre cele mai mici venituri salariale.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata