Amenzi de 188.000 de lei date de inspectorii ITM la brutării și patiserii

0 334

În perioada 09-12.04.2024, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții , a avut loc Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități din domeniul: fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 (CAEN: 1071, 1072 si 1073).

Obiectivele acestei campanii au fost:

Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul: Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 (CAEN 1071, 1072 1073);

Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

S-a urmărit în mod deosebit, verificarea respectării de către agenții economici din grupul țintă a tuturor condițiilor de muncă ale lucrătorilor.

MOTIVAREA CAMPANIEI

Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securității sănătății în muncă au evidențiat faptul că lucrătorii din domeniile țintă ale campaniei sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, cum ar fi:

 • risc de accidentare din cauza incendiilor și exploziilor;
 • echipamente de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite;
 • neasigurarea sau nefuncționarea instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;
 • manipulări de mase grele și foarte grele, care conduc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate și dureri musculare;
 • risc de accidentare datorat manevrării necorespunzătoare a motostivuitoarelor și a căilor de acces fără vizibilitate;
 • risc de electrocutare;
 • ventilatie insuficientă;
 • lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute;
 • risc de lovire prin răsturnarea mărfurilor greșit depozitate;
 • risc de lovire, strivire de echipamentele de muncă aflate în mișcare ( malaxoare, stivuitoare, camioane, etc).

 

Având în vedere riscurile la care sunt expuși lucrătorii din acest domeniu de activitate, este necesară organizarea periodică a unor acțiuni de control privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă și a modului în care lucrătorii conștientizează riscurile din unități, ca primă condiție pentru adoptarea unor atitudini, comportamente și acțiuni adecvate în prevenirea producerii de accidente.

S-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul.

 

In domeniul relațiilor de muncă, domeniul de activitate mai sus menționat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale, privind:

simio cosma
 • angajarea personalului;
 • transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
 • durata timpului de muncă și munca suplimentară;
 • întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați;
 • repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);
 • munca de noapte;
 • acordarea drepturilor salariale.

De asemenea, s-a urmărit modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul.

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 25 controale. S-au dispus 36 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale ( 2 pentru muncă nedeclarată și subdeclarată, 2 pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și una în baza altor prevederi legale ), din care 2 avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 143.000 lei.

Au fost depistate 7 persoane prestând muncă nedeclarată, din care 6 își desfășurau activitatea fără întocmirea contractului individual de muncă și 1 persoană al cărei contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, motiv pentru care s-au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost:

 • primirea la muncă fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă,
 • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității,
 • angajatorul nu ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați, cu menționarea orei de început și de sfârșit a programului,
 • angajatorul nu acordă sporul la salariu cuvenit salariaților care beneficiază de repaus săptămânal în alte zile decât sâmbăta și duminica.

 

In domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul acestei campanii, au fost efectuate controale la un număr de 25 agenți economici, din care au fost sancționați 23. Au fost constatate 39 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri, fiind aplicate 6 amenzi în valoare de 45.000 lei și 31 avertismente.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost:

 • lipsa controlului medical periodic în vederea stabilirii aptitudinii de muncă, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă,
 • fișele de instruire individială , din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, nu erau completate și semnate la toate rubricile,
 • neîndeplinirea măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM Botoșani, în domeniile Securitate și Sănătate în Muncă și Relații de Muncă în

cadrul acestei campanii este de 188.000 lei.

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata