Agent economic sancționat cu amendă de 30.000 de lei de comisarii Gărzii de Mediu.

0 304

Agent economic sancționat cu  amendă de 30.000 de lei de comisarii Gărzii de Mediu.

Ca urmare a acțiunilor de inspecție și control în baza tematicului dispus la operatorii economici care cultivă suprafețe de teren arabil, a fost identificat obiectivul “Fermă vegetală cu secție de mecanizare”, amplasat în sat Broscăuți, comuna Broscăuți, județul Botoșani, care desfașoară activități de mecanizare și irigare, prevazute la codul CAEN 0161 rev.2, fără a fi declarate la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Operatorul economic administrează o suprafață de 500 ha teren arabil (300 ha porumb, 50 ha soia și 150 ha floarea soarelui).

Pe amplasament a fost identificat un parc de utilaje: 2 tractoare, 1 combină, 1 plug, 1 scarificator, 1 compactor, 1 prașitoare, 1 camion- acestea fiind garate în incinta, pe platformă balastată.

Gospodaria de carburanți este formată din rezervor metalic suprateran, cu capacitatea de 8000 litri, amplasat în cuvă metalică, prevăzut cu o pompe de distribuție.

Apa pentru irigații este utilizată din acumularea apartinând societății, unde este montat un sistem de pompare cu 3 pompe electrice, cu capacitatea de 150 mc apă/ora, o conductă cu diametrul 360 mm și lungime de 1500 m și 3 conducte a câte 1000 m lungime și diametru de 200 mm pentru cei trei pivoți aflați pe amplasament. La data controlului obiectivul nu este racordat la rețeaua de electricitate, fiind utilizat un generator pe motorină.

Pentru activitatea desfășurată operatorul economic nu a solicitat și obținut autorizație de mediu, nu ține evidența gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002, nu a pus la dispoziție formulare de transport deșeuri conform HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, nu a pus la dispoziție certificatul de calitate pentru sămânța de soia utilizată în anul 2022.

Pentru neconformitățile constatate s-au stabilit măsuri cu termen în vederea remedierii acestora și s-a aplicat o sancțiune contravențională de 30.000 de lei.

Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care scop:

-solicită şi obţin actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a legislaţiei subsecvente;

iar, funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata