ADMITERE: Absolvenții încep completarea opțiunilor în fișele de înscriere la licee

0 436

Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a va avea loc în data de 19 iulie, iar cel mai important pas pe care îl au de făcut elevii, împreună cu părinții și diriginții lor, este completarea opțiunilor în fișele de înscriere.

Această etapă va începe în această săptămână respectiv în perioada 6 – 7 iulie, 10 – 17 iulie. Orice opțiune greșită poate conducere la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Elevii vor completa fișele de înscriere pentru repartizarea computerizată, împreună cu părinții și asistați de diriginți. După completarea datelor personale (nume, prenume, inițiala prenumelui tatălui, cod numeric personal, data nașterii), elevii vor trece pe fișa de înscriere notele obținute la Evaluarea Națională și media examenelor, dar și media claselor V-VIII, care va servi drept criteriu de departajare. Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se face în ordinea preferințelor. Se completează codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. Elevii și părinții trebuie să aibă în vedere că orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită și că numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizare computerizată a candidatului.
Notele din gimnaziu nu mai sunt luate în calcul pentru admiterea la liceu.

Pentru repartizarea computerizată în clasa a IX-a, în acest an, sunt 2.992 de locuri, respectiv 119 clase.

Cu cât media candidatului este mai mică, cu atât numărul opțiunilor exprimate trebuie să fie mai mare. Repartizarea computerizată se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea respectivă în limita locurilor aprobate prin planul de școlarizare.

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale; nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale; media generală de absolvire a claselor de gimnaziu. Potrivit metodologiei, în cazul în care la un liceu, după aplicarea criteriilor mai sus enumerate, toți candidații au aceeași medie de admitere pe ultimul loc, atunci toți aceștia vor fi declarați admiși.

CALENDAR ADMITERE LICEU

  • 6 – 7 și 10 – 14 iulie 2023 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
  • 6 – 7 și 10 – 14 iulie 2023 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.
  • 17 iulie 2023 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

  • 17 iulie 2023 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.
  • 18 iulie 2023 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.
  • 18 iulie 2023 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.
  • 19 iulie 2023 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata