A fost publicata ierarhia mediilor de admitere la liceu după Evaluarea Națională

0 295

Ierarhia mediilor de admitere la liceu pentru județul Botoșani a fost publicată miercuri de Ministerul Educației, după ce în 27 iunie au fost anunțate rezultatele finale la Evaluarea Națională 2020. Acest clasament le permite absolvenților clasei a VIII-a să verifice unde se situează media lor și să își calculeze astfel opțiunile pentru liceu. Repartizarea computerizată va avea loc în 10 iulie. La nivelul județului Botoșani sunt doi elevi ce au media de admitere 10.

VEZI IERARHIA LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI 

Calendarul admiterii la învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021

1 iulie – se va publica ierarhia, la nivel județean/la nivelul municipiului București, a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut examenul de evaluare națională!

2 – 8 iulie – se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenți și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Completarea opțiunilor se poate face fie în unitatea de învățământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.

Absolvenții care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere în aceeași perioada, 2-8 iulie, fie la unitatea de învățământ de proveniență, fie vor transmite electronic opțiunile la unitatea de învățământ absolvită sau, doar în situații excepționale, la centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe, potrivit Procedurii MEC nr. 31275/24.06.2020

3 – 8 iulie – verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

10 iulie -repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021.

10 iulie – afișarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat la liceu, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ

13 – 20 iulie – depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

Cum se calculează media de admitere la liceu

 

Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

 

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Fișa de înscriere la liceu

Fișa de înscriere la liceu pentru anul școlar 2020-2021 are două pagini, la fel ca în alți ani. În prima parte a primei pagini se trec datele personale ale elevului și detalii privind notele și mediile obținute. În continuare, elevul trebuie să își exprime opțiunile de licee la care își dorește să fie admis. În fișa de înscriere se trec codurile liceelor dorite. Fiecare candidat va fi repartizat, în funcție de media de admitere, la prima opțiune pusă în fișa de admitere. De aceea, ordinea opțiunilor de pe fișă este importantă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata