A fost majorat pretul la apa

0 490

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani aduce la cunoștința utilizatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare noile prețuri și tarife unice la apă şi canalizare-epurare, aplicate începând cu data de 01 februarie 2019, aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA Botoșani’’ prin Hotărârea A.G.A. nr. 136/13.02.2019 și avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin avizul nr. 614677/14.12.2018, după cum urmează:

Denumire serviciu

Preț/Tarif Unic

pentru toate categoriile de utilizatori

lei/mc

(fără T.V.A.)

Preț/Tarif Unic

pentru toate categoriile de utilizatori

lei/mc

(cu T.V.A.)

lei/mc

lei/litru

lei/mc

lei/litru

Apă potabilă produsă, transportată şi distribuită pentru întreaga arie de operare

3,96

0,00396

4,32

0,00432

Canalizare–epurare pentru întreaga arie de operare

2,85

0,00285

3,11

0,00311

1 mc=1000 litri

Notă: Conform legislaţiei fiscale în vigoare (Legea nr. 175/2018), cota T.V.A. aplicabilă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare – epurare este de 9%.

Preţurile/tarifele sunt valabile pentru toate localităţile în care S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prestează servicii publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare.

Director General,

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata