A fost acordat Premiul Național pentru Traducerea și Promovarea Operei Eminesciene, ediția 2023  

0 147

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, având printre obiectivele sale promovarea operei eminesciene, a acordat, începând cu anul 2006, Premiul Național „Petru Creția”, continuând, din anul 2011, cu Premiul Național pentru Traducerea și Promovarea Operei Eminesciene.

Pe 15 ianuarie, la Memorialul Ipotești a fost desemnat – prin decizia juriului național, format din Andrei Terian (președinte), Iulian Costache și Mircea A. Diaconu – Laureatul Ediției 2023 a Premiului Național pentru Traducerea și Promovarea Operei Eminesciene – Doamna Ilina Gregori.

Juriul a avut drept argument că, prin activitatea sa exegetică, constantă, pasionantă și inovatoare, a contribuit decisiv la cunoașterea operei eminesciene și a literaturii române în spațiul vestic, cu prioritate, în cel german și în cel românesc.

Doamna Ilina Gregori – menționează membrii juriului – „a promovat opera eminesciană și cultura română:

prin contribuția constantă la perpetuarea preocupării în medii științifice din Germania pentru literatura română din secolele al XIX-lea și al XX-lea și pentru Eminescu, în mod special;

prin crearea de punți de legătură și conexiuni între spațiul cultural românesc și cel german;

prin susținerea de cursuri, prelegeri și conferințe, din 1976 până în 2005, ca lector la Institutul de Filologie Romanică al Universității Libere din Berlinul Occidental;

prin participarea la conferințe, congrese, simpozioane internaționale desfășurate în Germania, Olanda și Franța, cu comunicări științifice despre Eminescu și, în general, despre cultura și literatura română;

prin publicarea în reviste de specialitate din Germania, Olanda și Franța și în volume de autor sau colective, la edituri din Germania, a unor studii despre Eminescu, I.L. Caragiale, Mateiu Caragiale;

prin colaborarea cu articole despre literatura română la Enciclopedia Brockhaus și Lexiconul Kindlers;

prin contribuțiile decisive în planul exegezei eminesciene și în remodelarea ei prin studii inovatoare metodologic și analitic;

prin căldura cu care a acceptat să facă parte din Consiliul Onorific al revistei „Glosse”. Revistă de Studii Românești, editată de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”;

prin mesajul profund uman și generos pe care scrisul și existența Domniei Sale îl transmite”.

Juriul s-a declarat onorat să acorde Premiului Național pentru Traducerea și Promovarea Operei Eminesciene (ediția 2023) doamnei Ilina Gregori, „ambasador al culturii române și al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” în Germania”.

Laudatio pentru laureat a fost ținut de prof. Mircea A. Diaconu. Un mesaj de felicitare a avut domnul Academician Mircea Martin.

În răspunsul la Laudatio, doamna Ilina Gregori a mulțumit juriului și Memorialului Ipotești, vorbind despre premisele scrierii cunoscutei sale cărți „Știm noi oare cine a fost Eminescu?”, amintind de Berlinul secolului XIX, Berlinul secolului XXI, referindu-se la actualitatea operei eminesciene.

Doamna Ilina Gregori a dorit să doneze suma de bani aferentă premiului Memorialului Ipotești.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata