Anunț primăria comunei Mihălășeni: Concurs pentru ocuparea postului de consilier

0 136

PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂLĂŞENI, județul BOTOŞANI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Consilier

Descriere post

Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: ASISTENTA SOCIALA

Localizare post

PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂLĂŞENI

Localitate: MIHĂLĂŞENI

Judeţ: BOTOŞANI

Condiţii de participare

Pentru Consilier, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

în domeniul Asistenţei Sociale, Psihologie

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

1. Constituţia României, republicată cu tematica cu tematica Constituţia României, republicată, integral

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral

 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica cu tematica Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr. 292/2011 Legea asistentei sociale , cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica cu tematica Legea nr. 292/2011 Legea asistentei sociale , cu modificarile si completarile ulterioare, integral

6. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu tematica cu tematica cu tematica -CAPITOLUL I Dispozitii generale , definitii si principii, -CAPITOLUL II Drepturile persoanelor cu handicap, -CAPITOLUL III Servicii si prestatii sociale

7. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei , republicata cu tematica cu tematica -CAPITOLUL I Alocatia pentru sustinerea familiei, -CAPITOLUL II Stabilirea si plata drepturilor de alocatie.

8. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica cu tematica Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, integral

9. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului , cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica cu tematica cu tematica -Conditii de acordare indemnizatie de crestere copil, -Veniturile luate in calcul la stabilirea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, -Perioada de acordare a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau stimulentului de insertie pentru copiii incadrati in grad de handicap, -Documentele obligatorii care insotesc cererea de acordare a indemnizatiei sau stimulentului de insertie.

10. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat , republicata cu tematica cu tematica cu tematica -Conditii de acordare a alocatiei de stat, -Contraventii.

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata