1 martie andrei

15 martie – 15 aprilie : Luna plantării arborilor

0 597

rimăvara natura se reînnoieşte şi, după frigul iernii, vegetaţia prinde viaţă. Oamenii pot contribui şi ei pentru renaşterea naturii prin acţiuni specifice de semănare şi plantare. Pentru silvicultori perioada 15 martie-15 aprilie constituie o perioadă cu o semnificaţie aparte, cunoscută sub numele de „Luna plantării arborilor”.

Denumită iniţial „Serbarea sădirii arborilor”, a fost oficializată în ţara noastră în anul 1901 de către ministrul Spiru Haret ca o sărbătoare de primăvară, la nivel naţional.

Începând cu anul 1953 s-a stabilit prin lege, în perioada martie-aprilie a fiecărui an, funcţie de condiţiile climatice, să se serbeze „Luna pădurii” iar din anul 1989 aceasta se desfăşoară în perioada 15 martie-15 aprilie. Denumirea actuală de „Luna plantării arborilor” este legiferată prin Codul Silvic (Legea nr. 46/2008).

Acţiunile silvice care se desfăşoară în această perioadă de către Direcţia Silvică Botoşani au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale, igienizarea lizierelor şi a traseelor drumurilor ce străbat fondul forestier, cu participarea tineretului şi în special a elevilor.

Fondul forestier actual al judeţului Botosani este de 56333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României, fiind desfăşurat altitudinal de la 60 m (Lunca Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut, respectiv Siret.

Pe total, în administrarea Direcţiei Silvice Botosani se află 48564 ha terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă, 34706 ha sunt proprietate publică a statului (71 %) iar 13858 ha (29%) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar.

Din suprafaţa retrocedată de 22508 ha, 6269 ha sunt administrate de către structuri silvice ce funcţionează pe teritoriul judeţelor vecine iar pentru suprafaţa de 13858 ha asigurăm servicii de pază şi administrare.

Regenerarea pădurilor în anul 2018:

împăduriri integrale – fond forestier de stat:

  • program anual 94 ha;
  • program în această primăvară 66 ha;

completări în plantaţii mai vechi – fond forestier de stat, urmare a pierderilor normale şi a celor cauzate de calamităţile naturale (seceta) din anul trecut:

  • program anual 55 ha, din care 47 ha în plantaţii în fond forestier şi 8 ha plantaţii în teren degradat
  • program în această primăvară 52 ha, din care 44 ha în plantaţii în fond forestier şi 8 ha plantaţii în teren degradat;

împăduriri integrale – fond forestier privat cu contract de administrare:

  • program anual 2 ha, din care 2 ha primăvara;

completări în plantaţii- fond forestier privat cu contract de administrare, urmare a pierderilor normale din anul trecut:

  • program anual 2 ha, din care 1 ha primăvara;

regenerări naturale în suprafeţe de pădure de stat în care s-au efectuat tăieri definitive:

  • program anual 90 ha;
  • program pentru această primăvară 70 ha.

Suprafeţe mai mari de împăduriri în această primăvară sunt în special în suprafeţele de pe care s-au exploatat arboretele de molid şi frasin afectate de uscare în masă anii trecuţi astfel:

Pădurea Runc-Bahlui, com. Frumuşica – 32 ha, din cadrul O.S. Flămânzi

Pădurea Tudora -12 ha, din cadrul O.S. Mihai Eminescu

Pădurea Alba, com. Hudeşti –5 ha şi perimetrele Bodron III şi Puţureni, com. Coţuşca -7 ha, din cadrul O.S.Darabani

Pădurea Suharău, com.Suharău – 6 ha, din cadrul O.S.Dorohoi

Pădurea Bădiuţi-Butuc,com.Ştefăneşti -5 ha, din cadrul O.S.Truşeşti.

Pepiniere silvice

Suprafaţa destinată pepinierelor silvice este de 25 ha în care se produc anual aproximativ un milion de puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi pentru alţi beneficiari. Producem o gamă largă de puieţi forestieri (gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, mălin, nuc negru, sânger, sălcioară, lemn câinesc).

programul în primăvara 2017 este de 265 ari din care:

  • semănături de specii forestiere 150 ari;
  • butăşiri 115 ari;

Semănăturile în pepiniere se fac cu salcâm, frasin, plop alb, ulm şi sălcioară iar butăşirile se fac cu salcie şi plop euroamerican.

Cele mai mari pepiniere silvice unde se produc puieţii sunt la Rădăuţi Prut – O.S.Darabani, Guranda – O.S.Truşeşti si Cotu Copalău – O.S.Botoşani.

Pepinierele sunt dotate cu instalaţii de irigat moderne, care au consum redus de apă şi eficienţă sporită. Întreţinerea culturilor şi scosul puieţilor se realizează cu utilaje specifice.

În această primăvară vom planta peste cincisutepatruzeci mii de puieţi. Marea majoritate a puieţilor necesari pentru această primăvară sunt asiguraţi din pepinierele proprii, dar mai aducem din transfer de la direcţiile silvice vecine puieţi de gorun, stejar şi salcie. La randul nostru vom livra 51 mii de puieţi de salcâm la Direcţia Silvică Suceava.

Directia Silvica Botosani dispune de un numar de 92 mii puieţi forestieri (salcâm – 31 mii, frasin de pensilvania – 23 mii, sălcioară -23 mii, sânger – 12 mii şi lemn câinesc – 3 mii), precum si de diferite sortimente de puieţi ornamentali (tuie, buxus, salcie pletoasă şi creaţă, catalpa, tisa, brad, duglas etc.) care pot fi valorificati catre populatie sau operatori economici pentru utilitati diferite (garduri vii, crearea de spatii verzi etc).

Desfacerea puieţilor disponibili se face prin ocoalele silvice, pe bază de comandă – pentru persoanele juridice sau pe bază de cerere pentru persoanele fizice.

Campania de împăduriri din primăvara 2018

Regenerarea pădurilor este una dintre activităţile prioritare ale Direcţiei Silvice Botoşani, prin care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor.

În anul 2018 pentru toate lucrările de regenerare a pădurii în cadrul Direcţiei Silvice Botoşani se preconizează a se vor cheltui cca. 4603000 lei. Pentru lucrările de împăduriri din această primăvară este nevoie de 1359000 lei. Sursele de provenienţă a fondurilor necesare desfasurarii campaniei sunt:

fond de conservare si regenerare 1300000 lei) asigurat in totalitate la nivelul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva;

fond de ameliorare a terenurilor cu destinatie silvica (59000 lei) asigurat de Ministerul Apelor şi Pădurilor.

Cele mai multe suprafeţe se vor planta în această primăvară cu: gorun, stejar, fag, salcâm, salcie, plop, frasin, paltin, ulm, cireş, tei şi sălcioară.

Ca măsuri organizatorice, s-au întocmit planurile tehnco-organizatorice ale campaniei de împăduriri şi sunt în curs de finalizare procedurile legale pentru achiziţia publică a lucrărilor de împaduriri si întretinere a plantaţiilor existente.

Parte din lucrari, în volum mai restrans, vor fi executate cu personalul angajat al direcţei silvice sau zilieri.

În acest an vremea mai rece şi ploioasî din luna martie a condus la o mică amânare a lucrărilor de împăduriri. Consideram însă că există toate premisele ca în această primăvara campania de împăduriri să fie terminată în timp util, iar lucrările sa fie de calitate.

În campania de împăduriri participă şi numeroşi voluntari, elevi, tineri, în cadrul unor acţiuni ecologice, participare cu rol foarte important in formarea unei constiinte forestiere a generatiei tinere.

În sprijinul ideii de constientizare a rolului, functiei si importantei sociale a pădurilor în cadrul acţiunilor legate de ,, Luna Plantării arborilor” sunt încheiate parteneriate de colaborare cu diverse instituţii, O.N.G – uri, unităţi şcolare şi cercuri ecologice.

Tot în această perioadă se vor efectua acţiuni de igienizare a pădurilor aflate la marginea drumurilor naţionale şi a celor aflate în zone de interes turistic sau în imediata vecinătate a localităţilor. La acţiuni de igienizare a lizierelor de fond forestier participă în special elevi, tineri, voluntari şi diverse ONG-uri.

Contact:

D.S. Botoşani – 0231512882 , office@botosani.rosilva.ro

O.S. Botoşani – 0231516261, osbotosani@yahoo.com

O.S. Darabani – 0321631217, osdarabani@yahoo.com

O.S. Dorohoi – 0231610190, osdorohoi@gmail.com

O.S. Flamânzi – 0231552206, osflaminzi@yahoo.com

O.S. M.Eminescu – 0231586330, oseminescu@yahoo.com

O.S.Truşeşti – 0231570231, ostrusesti@yahoo.com

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata